Viliam Zsigmondy

Priekopník hydrogeologických vrtov  Rozmach hydrogeologických prieskumov s vrtnou technikou sa začal na území súčasného Slovenska v druhej polovici 19. storočia predovšetkým zásluhou Viliama Zsigmondyho. Voda, jedna z najvýznamnejších zložiek života, bola od najstarších čias stredobodom pozornosti človeka. Jej pôvod a význam začali vedci skúmať až… pokračuj

Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský

Slovenský literát vedcom  Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský bol nielen humoristickým spisovateľom a publicistom, lekárom, ale aj geológom, mineralógom a botanikom, ako aj popredným činiteľom národnoemancipačného pohybu Slovákov najmä v memorandovom a matičnom období. Narodil sa 4. marca 1824 v Banskej Bystrici. Pochádzal z rodiny banského úradníka a správcu huty. Keď mal päť rokov, rodina… pokračuj

Ivan Branislav Zoch

Slovenský polyhistor a encyklopedista V týchto dňoch uplynie 175 rokov od narodenia slovenského polyhistora, encyklopedistu a fyzika Ivana Branislava Zocha. Ivan Branislav Zoch sa narodil 24. júna 1843 v oravskej Jasenovej. Jeho otec Ctibor Zoch patril k najznámejším spolupracovníkom Ľudovíta Štúra. Základné vzdelanie získal v rodine a v ľudovej škole v rodnej obci.… pokračuj