Súťaž

Ak nám do 29. februára 2024 pošlete správnu odpoveď na otázky: Ktorá fyzikálna veličina charakterizuje absolútnu veľkosť zemetrasenia a kto ju prvýkrát navrhol? zaradíme vás do žrebovania o knihu Petra Mocza, Evy Rutšekovej a kolektívu: Zemetrasenia. Tragické výzvy v dejinách z vydavateľstva GRADA. Svoje odpovede… pokračuj

Žrebovali sme výhercov súťaže 12/2023

V decembrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Aká je približná hmotnosť mozgu dospelého človeka? Z tých, čo nám správne napísali, že je to približne 1 450 gramov, sme vyžrebovali Milana O. z Lučenca, Andreu L. z Veľkého Folkmaru a Daniela B.… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. januára 2024 pošlete správne odpovede na otázky: Kto je autorom pojmu pre štvorrozmernú kocku – teserakt a z čoho je odvodený? Kedy a v ktorom diele ho prvýkrát predstavil? zaradíme vás do žrebovania o knihu Samuela Kováčika: Kúsky reality z vydavateľstva… pokračuj

Žrebovali sme výhercov súťaže 11/2023

V novembrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: V ktorom roku a za aké objavy získal Svante Pääbo Nobelovu cenu? Z tých, čo nám správne napísali, že to bolo v roku 2022 za objavy v oblasti genómov vyhynutých homininov a ľudskej evolúcie,… pokračuj

Žrebovali sme výhercov súťaže 10/2023

V októbrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Akým pojmom nazval S. Freud vzťah syna k matke v detstve, príp. aj v dospelosti? Z tých, čo nám správne napísali, že ide o Oidipov komplex, sme vyžrebovali Irenu B. z Bratislavy, Helenu Z.… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. decembra 2023 pošlete správnu odpoveď na otázku: Aká je približná hmotnosť mozgu dospelého človeka? zaradíme vás do žrebovania o nákupnú poukážku v hodnote 10 eur od vydavateľstva Artforum. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. novembra 2023 pošlete správnu odpoveď na otázku: V ktorom roku a za aké objavy získal Svante Pääbo Nobelovu cenu? zaradíme vás do žrebovania o knihu Guida Barbujaniho: Akí sme boli z vydavateľstva GRADA. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark,… pokračuj

Žrebovali sme výhercov súťaže 9/2023

V septembrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme vás vyzvali: Napíšte mená aspoň troch vynálezkýň a vymenujte ich vynálezy. Z tých, čo nám napísali, že medzi ne patria napríklad Josephine Cochraneová – umývačka riadu, Stephanie Kwoleková – kevlar, Mary Andersonová – stierače, ale aj mnohé… pokračuj

Žrebovali sme výhercov súťaže 8/2023

V augustovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Ako sa nazýva slovenský nezávislý odborný a poradný orgán so skratkou CERAI a kedy vznikol? Z tých, čo správne odpovedali, že je to Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie zriadená v roku… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. októbra 2023 pošlete správnu odpoveď na otázku: Akým pojmom nazval S. Freud vzťah syna k matke v detstve, príp. aj v dospelosti? zaradíme vás do žrebovania o knihu Ako funguje psychológia z vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk… pokračuj