Žrebovali sme výhercov januárových súťaží

V januári sme pre vás pripravili tri súťaže. V článku Vzťahy vo svete orchideí sme vám dali otázku Na ktoré dve základné kategórie delíme orchidey podľa ich rastových návykov? Uveďte ku každej aspoň jeden druh. Za správnu odpoveď, že sú to monopodiálne (napr. rod Phalaenopsis) a sympodiálne… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 29. 2 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Považujú sa kaučuky a kaučukom podobné látky za elastoméry? zaradíme vás do žrebovania o knihu Sarah Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie:… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 29. februára 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo znamenajú pojmy hypofónia a hypersomnia? zaradíme vás do žrebovania o knihu R. Hrubého: Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie z vydavateľstva VEEM. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark,… pokračuj

Žrebovali sme výhercu decembrovej súťaže

V decembrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Na dvore kráľa Mateja vznikla myšlienka potreby domácej vysokej školy. Kedy a kde bola založená, ako sa volala a ktoré štyri fakulty mala? Za správnu odpoveď, že to bola Academia Istropolitana, ktorá vznikla v roku… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. januára 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Na ktoré dve základné kategórie delíme orchidey podľa ich rastových návykov? Uveďte ku každej aspoň jeden druh. zaradíme vás do žrebovania o knihu Sary Rittershausenovej: Spokojná orchidea z vydavateľstva Ikar. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie:… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. januára 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo boli kanopy a na čo sa používali? zaradíme vás do žrebovania o knihu M. Jesenského, J. Laciku a M. Karlíka: Najväčšie záhady Slovenska 2 z vydavateľstva Ikar. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo… pokračuj

Žrebovali sme výhercov novembrových súťaží

V novembri sme pre vás pripravili dve súťaže. V hlavnom článku Dejiny písané dynamitom sme vám dali otázku Aký je sumárny vzorec nitroglycerínu vyjadrujúci počty atómov prvkov v jednej molekule tejto látky? Z tých, čo správne odpovedali, že je to C3H5N3O9, sme vyžrebovali Annu H. z Porúbky a… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. decembra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Na dvore kráľa Mateja vznikla myšlienka potreby domácej vysokej školy. Kedy a kde bola založená, ako sa volala a ktoré štyri fakulty mala? zaradíme vás do žrebovania o knihu Františka Babaia: Uhorskí králi z… pokračuj

Žrebovali sme výhercov októbrovej súťaže

V októbri sme si pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z novej knihy. Pýtali sme sa vás, čo je echolokácia a ktoré živočíchy (vymenujte aspoň tri druhy) sa ňou dorozumievajú? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o orientáciu niektorých živočíchov v priestore vysielaním… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. novembra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorého renesančného filozofa upálili v Ríme za jeho kacírske myšlienky? zaradíme vás do žrebovania o knihu Vojtecha Zamarovského: Putovanie do staroveku z vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré… pokračuj