Žrebovali sme výhercov februárovej súťaže

Vo februárovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Ktoré gramatické javy vám robia v slovenčine najväčšie problémy a s akými najčastejšími chybami sa stretávate okolo seba? Z tých, čo nám napísali, že takými chybami sú napríklad: používanie bohemizmov, nesprávne vykanie, používanie čiarok,… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. apríla 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku: Kde bude Michaela Musilová realizovať víťazný projekt tretieho ročníka súťaže Misia Mars? Nápoveď hľadajte na www.misiamars.sk. zaradíme vás do žrebovania o knihu L. Lackovičovej: Michaela Musilová – Žena z Marsu z vydavateľstva Artis Omnis… pokračuj

Žrebovali sme výhercov januárovej súťaže

V januári sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z novej knihy. Pýtali sme sa vás: Kto sa považuje za priekopníka teórie chaosu? Z tých, čo správne odpovedali, že je to Edward Lorenz, sme vyžrebovali Jozefa V. z Bratislavy a Genovevu Z. z Hviezdoslavova. Posielame im knihu… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. marca 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo majú spoločné výrazy škuner, šalupa a brigantína? zaradíme vás do žrebovania o knihu Jaroslava Copláka: Oceánske dobrodružstvo z vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 28. februára 2021 pošlete odpoveď na otázku: Ktoré gramatické javy vám robia v slovenčine najväčšie problémy a s akými najčastejšími chybami sa stretávate okolo seba?  zaradíme vás do žrebovania o knihu Sibyly Mislovičovej a kol.: Slovenčina na každý deň z vydavateľstva VEDA. Svoje odpovede posielajte… pokračuj

Žrebovali sme výhercov decembrovej súťaže

V decembrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme vám dali úlohu: Napíšte aspoň tri známe vedecké experimenty, mená ich autorov a čomu sa venovali. Z tých, čo nám správne napísali, že takými experimentmi sú napríklad: rozklad bieleho svetla pomocou optického hranola – Isaac Newton – optika; experimentovanie s uránovou… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. januára 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku: Kto sa považuje za priekopníka teórie chaosu? zaradíme vás do žrebovania o knihu Jamesa Leesa: Vedeli ste? Fyzika – otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie:… pokračuj

Žrebovali sme výhercov novembrovej súťaže

V novembrovej rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali: Z akých projektov pozostávala Misia Štefánik? (Vymenujte aspoň tri.)   Z tých, čo nám správne napísali, že išlo o projekty Endotest, Prepelica, Senzo-asymetria, Dozimetria, Tréning, Metabolizmus, sme vyžrebovali Luciu B. z Opatoviec a Tomáša S. z Košíc. Posielame im knihu… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. decembra 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku: Napíšte aspoň tri známe vedecké experimenty, mená ich autorov a čomu sa venovali. zaradíme vás do žrebovania o knihu Samuela Kováčika a Jána Kurinca: Najznámejšie experimenty vo fyzike z edície Veda pre deti. Svoje… pokračuj

Žrebovali sme výhercov októbrových súťaží

V októbri sme pre vás pripravili dve súťaže. V článku Kempelenov opus magnum sme vám dali otázku: Na ktorej ulici v Bratislave mal Wolfgang von Kempelen svoj dom a dielňu? Z tých, čo správne odpovedali, že je to Dunajská 20, sme vyžrebovali Emanuela M. z Nového Mesta nad Váhom… pokračuj