Súťaž

Ak nám do 31. marca 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorý vedec ako jediný v doterajšej histórii získal dve Nobelove ceny za fyziku?  zaradíme vás do žrebovania o knihu Od tranzistora k integrovanému obvodu (kapitoly z dejín česko-slovenskej mikroelektroniky) od vydavateľstva VEDA. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré… pokračuj

Žrebovali sme výhercov januárových súťaží

V januári sme sa v rubrike Čítanie z novej knihy pýtali Čo sa skrýva za pojmom kovové vlákna a čo sa najčastejšie používa na ich výrobu? Z tých, čo správne odpovedali, že kovové vlákna sú textilné výrobky získané zvlákňovaním kovov, komponentov z kovov a polymérnych materiálov alebo pokovované prírodné a… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 28. februára 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktorý známy filozof bol učiteľom Alexandra Veľkého?  zaradíme vás do žrebovania o knihu Michala Habaja a Františka Hříbala: Alexander Veľký od vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Žrebovali sme výhercov decembrových súťaží

V decembri sme sa vás v rubrike Živá veda pýtali Čo je tretia kozmická rýchlosť? Správnu odpoveď, že je to rýchlosť potrebná na únik telesa z gravitačného poľa Slnka vo vzdialenosti Zeme od Slnka, pričom rýchlosť v smere jej pohybu je 16,6 km.s-1, uviedol aj výherca Zoran B. zo… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. januára 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo sa skrýva za pojmom kovové vlákna a čo sa najčastejšie používa na ich výrobu (uveďte aspoň tri možnosti)?  zaradíme vás do žrebovania o tri knihy Konstantiny Hlaváčkovej: Móda za železnou oponou od vydavateľstva Grada. Svoje odpovede posielajte na adresu… pokračuj

Žrebovali sme výhercov novembrových súťaží

V novembri sme pre vás pripravili opäť niekoľko súťaží. V rubrike Živá veda sme vám dali otázku: Koľko svetelných rokov je od nás vzdialený systém Alfa Centauri? Správnu odpoveď, že je to 4,37 svetelného roku, uviedla aj výherkyňa Gabriela V. z Borského Mikuláša a získava knihu Randalla Munroea: Čo… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. decembra 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku: Aké ďalšie názvy mala Bratislava počas svojej existencie (napíšte aspoň tri)? zaradíme vás do žrebovania o knihu Juraja Papánka: Historia gentis Slavae/Prvé dejiny slovenského národa od vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo… pokračuj

Súťaž

V tejto rubrike (Živá veda) máte možnoť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku: Čo je tretia kozmická rýchlosť? Vaše odpovede čakáme do 31. decembra 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.… pokračuj

Žrebovali sme výhercov októbrových súťaží

V októbri sme sa vás v článku Čaj – a toľko vedy! pýtali Čo je Brownov pohyb? Za správnu odpoveď, že ide o neustály neusporiadaný chaotický pohyb častíc, získava knihu Randalla Munroea: Čo keby? z vydavateľstva IKAR Viera G. z Michaloviec. V rubrike Čítanie z novej knihy sme od vás chceli… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. novembra 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku: Kde sa nachádzajú dve najznámejšie mohyly postavené na pamiatku Milana Rastislava Štefánika a kto bol ich architektom?  zaradíme vás do žrebovania o knihu Jozefa Banáša: Prebijem sa! od vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842… pokračuj