Súťaž

Ak nám do 30. 11. 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku Aký je sumárny vzorec nitroglycerínu vyjadrujúci počty atómov prvkov v jednej molekule tejto látky? zaradíme vás do žrebovania o knihu Sarah Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva Ikar. Svoje… pokračuj

Žrebovali sme výhercov septembrovej súťaže

V septembri sme sa vás v rubrike Čítanie z novej knihy pýtali Ktoré slovenské mesto sa považuje za kolísku slovenského (uhorského) medailérstva? Za správnu odpoveď, že ide o Kremnicu, získava knihu Vladimíra Michaličku Školské medaily v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky z Centra vedecko-technických informácií… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. októbra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo je echolokácia a ktoré živočíchy (vymenujte aspoň tri druhy) sa ňou dorozumievajú? zaradíme vás do žrebovania o knihu Evy Meijerovej: Reč zvierat z vydavateľstva Grada. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo… pokračuj

Žrebovali sme výhercov augustovej súťaže

V auguste sme pre vás pripravili súťaž v rubrike Čítanie z novej knihy. Pýtali sme sa vás Ktoré chemické prvky patria medzi inertné plyny a čo znamená inertnosť? Z tých, čo správne odpovedali, že inertné plyny sú hélium, neón, argón, kryptón, radón, xenón a oganesón… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktoré slovenské mesto sa považuje za kolísku slovenského (uhorského) medailérstva? zaradíme vás do žrebovania o knihu Vladimíra Michaličku: Školské medaily v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky z Centra vedecko-technických informácií SR. Svoje odpovede posielajte… pokračuj

Žrebovali sme výhercov júlových súťaží

V júli sme sa vás v hlavnom článku Slovensko z výšky pýtali, na ktorom známom kopci v okolí Bratislavy sa pripravuje kovová rozhľadňa v tvare striehnucej modlivky? Z tých, čo správne odpovedali, že to je Devínska Kobyla, sme vyžrebovali Martinu S. zo Zlatých Moraviec. V… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. augusta 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktoré chemické prvky patria medzi inertné plyny a čo znamená inertnosť? zaradíme vás do žrebovania o knihu Sama Keana: Mizející lžíce, růžový sníh a jiskřící bonbóny od vydavateľstva GRADA. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo… pokračuj

Žrebovali sme výhercov júnových súťaží

V júni sme pre vás pripravili dve súťaže. V hlavnom článku Izotopy zachraňujú unikát sme vám dali otázku Čo je stalagnát? Za správnu odpoveď, že je to stĺpový kvapeľ spájajúci strop a dno jaskyne, získava knihu Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia od vydavateľstva IKAR výherkyňa Iveta… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. júla 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Ktoré slovenské mestá alebo dediny (vymenujte aspoň tri) majú vo svojom erbe vlka? zaradíme vás do žrebovania o knihu Elli H. Radingerovej: Múdrosť vlkov od vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 31. júla 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku: Na ktorom známom kopci v okolí Bratislavy sa pripravuje kovová rozhľadňa v tvare striehnucej modlivky? zaradíme vás do súťaže o knihu Ladislava Khandla Rozhľadne, 2. diel z vydavateľstva Dajama.