Najväčšia farma batérií

Podmienkou širšieho využívania veterných a solárnych elektrární je budovanie zásobníkov zelenej elektrickej energie riadených sofistikovaným systémom. Bežný spotrebiteľ zvyčajne nerieši, či k nemu v prípade používania elektrického zariadenia prúdi elektrina vyrobená z fosílnych (uhlie, ropa) alebo z obnoviteľných zdrojov (vietor a energia slnečného žiarenia). Počet… pokračuj

O farebných uzloch

Britský matematik, fyzik a inžinier William Thompson, známejší pod menom lord Kelvin, dostal v 19. storočí nápad, že rozmanitosť mikrosveta by sa dala elegantne vysvetliť, keby sme predpokladali, že atómy zodpovedajú uzlom v éteri (látke, o ktorej sa vtedy predpokladalo, že je všadeprítomná). Existuje mnoho… pokračuj

Rozdielne starnutie

Očakávaná dĺžka života žien býva výrazne vyššia ako u mužov. Ženy tiež častejšie trpia chorobami súvisiacimi s vekom a nežiaducimi účinkami liekov. Vedci podávali liek proti starnutiu rapamycín samcom a samiciam ovocných mušiek, aby preskúmali jeho účinok na rôzne pohlavia. Zistili, že rapamycín predlžuje život… pokračuj

Okná do vtáčej ríše

Pozorovateľne vtákov a zvierat nebývajú výrazné svojou veľkosťou, ani efektnými technológiami. Nenápadnosť týchto štruktúr však nie je ich nedostatkom, ale naopak, najdôležitejším atribútom. Pozorovateľne, väčšinou umiestnené bokom od frekventovaných trás, sú výrazom moderného záujmu o prírodu, ktorý sa zrodil na prelome 19. a 20. storočia.… pokračuj

Dubajský prstenec v oblakoch

Vizionársky projekt dubajského architektonického štúdia nazvaný Downtown Circle prináša netradične navrhnutý prstencový mrakodrap. Architektúra ako odbor kreatívnej ľudskej činnosti je komplexná disciplína, ktorá v sebe zlučuje umelecké a technické prvky. Architekti sa snažia najmä o to, aby sa nimi navrhnutá stavba dala označiť ako pekná… pokračuj

Vesmír pod hladinou

Na dno sveta v temnote podmorskej hlbočiny Challenger sa od januára 1960 do júna 2022 pozrelo iba 27 odvážlivcov. Do vesmíru sa medzitým od apríla 1961 do novembra 2022 dostalo 367 letov s ľudskou posádkou. Hoci voda pokrýva približne 71 % zemského povrchu a takmer… pokračuj

Pri jazvečích dierach

Jazveca si nemôžeme v našej prírode zameniť so žiadnym iným živočíchom. Je to nočná šelma s výraznými bielymi pruhmi na hlave, ktorá niekedy počas januára v čase oteplenia prerušuje zimný spánok a vychádza von z brlohu. Jazvec lesný (Meles meles) je cicavec z čeľade lasicovité.… pokračuj

Hračky z medenej doby

V hroboch na Pyrenejskom polostrove sa našlo približne 4 000 vyrytých bridlicových doštičiek pripomínajúcich sovy – s dvoma vyrytými kruhmi pre oči a spodným obrysom tela – pochádzajúcich z medenej doby spred 5 500 až 4 750 rokov. Predpokladalo sa, že sovie plakety mohli mať… pokračuj

Spätná väzba

Predstavte si, že pred vás na chodník položím dlhú pevnú latku a ponúknem vám, že ak po nej prejdete tri metre, dostanete sto eur. Latka je dosť široká a povrch sa nešmýka, sú to pre vás ľahko zarobené peniaze. Čo keby som však tú istú… pokračuj

Počuje ma niekto?

Ľudský hlas, ktorý sa po prvýkrát zreteľne a na veľkú vzdialenosť ozval na rádiových vlnách na začiatku 20. storočia v USA, patril rodákovi z Tajova Jozefovi Murgašovi. Začiatok nového informačného veku takto nevdojak ohlásil práve on. Skutočnosť, že priekopník bezdrôtového prenosu J. Murgaš sa nedočkal… pokračuj