CESCG a CESCG’17 EXPO

V pondelok  10. apríla sa na Smolenickom zámku začne už 21. ročník medzinárodného študentského semináru CESCG. Zameraný je na počítačovú grafiku, videnie, virtuálnu a rozšírenú realitu, tvorbu hier, vedeckú vizualizáciu a výpočtovú geometriu. Program otvorí interaktívna výstava CESCG’17 EXPO. Inovatívne technologické a IT firmy z Čiech, Rakúska a Slovenska sa podelia o svoje skúsenosti a predstavia inšpiratívne produkty. EXPO ponúka jedinečnú možnosť stretnúť najlepších profesionálov v odbore a naučiť sa mnoho nového. Objednávka bezplatnej vstupenky je možná do 7. apríla.

Vystavovatelia: Black Cell, Bohemia Interactive, Capturing Reality, CellView, Escape Motions, Figurama, Lost in the Garden, Photoneo, Studio727, Stylit, Vectary, VRVis.

Zvyšné dva dni vyplní vedecký program seminára. Šesťdesiati najlepší študenti počítačovej grafiky z univerzít z rozličných kútov Európy ukážu svoj výskum a budú si zdokonaľovať prezentačné a publikačné schopnosti.

Príspevky sa tento rok orientujú najmä na počítačové videnie. Najlepšie hodnotenie však predbežne získali dva odlišné projekty. Prvý ponúka jedinečný nástroj pre porovnávanie a testovanie herných enginov. Druhý generuje štatistické vizualizácie zložitých mnohorozmerných dát. Ďalej sa predstavia po dva projekty zamerané na plánovanie osvetlenia v interiéroch, simuláciu kvapalín a mnoho ďalších. Kompletný prehľad ponúka rozpis prednášok.

Študentom budú prednášať aj dvaja pozvaní hostia zo zahraničia: Mladý slovenský profesor Ivan Viola pôsobí na Technickej univerzite vo Viedni. Špecializuje sa na interaktívnu 3D vizualizáciu biologických dát od molekulárnej až po atomárnu úroveň.. Profesor Karol Myszkowski z Max Planck inštitútu pre informatiku v nemeckom Saarbrückene bude hovoriť o spracovaní obrazu a vnímaní vizuálnej kvality ľudským mozgom, o tom ako vylepšiť dojem z obrázkov a prečo vieme podľahnúť optickým klamom.

CESCG je skratka pre Central European Seminar on Computer Graphics. Pre účastníkov predstavuje prvý krok na medzinárodnom vedeckom poli. Zároveň sa snaží motivovať ich pre vedeckú kariéru a prispieť tak k rozvoju výskumu a výuky počítačovej grafiky v strednej Európe. Vedecký program zastrešujú: Univerzita Komenského, Slovenská akadémia vied a Viedenská technická univerzita v spolupráci s Budapeštianskou univerzitou techniky a ekonómie, Českým vysokým učením technickým v Prahe a Západopomoranskou technickou univerzitou v Štetíne. Seminár sa koná pod záštitou Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF).