Cesta k nulovému odpadu

Získať základné poznatky o cirkulárnej ekonomike umožní študentom stredných škôl stredoeurópsky vedecký program Chemgeneration. V spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach ho realizuje spoločnosť BASF.

Búrlivý rozvoj vedy a techniky v ostatných desaťročiach prispel k skvalitneniu mnohých oblastí života ľudí, ale aj k tomu, čo nazývame konzumný spôsob života. Výrobcovia ponúkajú neustále nové lákadlá – hračky pre deti i dospelých – a s prispením agresívnej reklamy si kupujeme čoraz viac vecí. Množstvo starých, roky používaných predmetov, sa zrazu stáva nepotrebnými a vyvstáva otázka, čo s nimi. Výsledkom sú zväčšujúce sa skládky komunálneho i priemyselného odpadu.

Obehové hospodárstvo

Čiastočným riešením problému čo s odpadom je jeho recyklácia – tá však môže byť veľmi náročná i nákladná. Dlhodobým cieľom vedcov, inžinierov a ekológov je preto dosiahnutie nulového odpadu, čo by malo byť súčasťou tzv. trvalo udržateľnej budúcnosti. V tejto súvislosti sa spomínajú dva obsahovo totožné pojmy – cirkulárna ekonomika a obehové hospodárstvo. Ako oba pojmy naznačujú, ide v podstate o to, aby sa časti doslúživšieho výrobku recyklovali do nových výrobkov, resp. ich častí, pričom tento nový výrobok by sa opäť recykloval – a tento cyklus by pokračoval ďalej. Cieľom je dosiahnutie nulového odpadu, reálne to však znamená dosiahnutie najmenšieho možného odpadu.
Vedecký program Chemgeneration, ktorý umožňuje získať študentom stredných škôl základné poznatky o cirkulárnej ekonomike, priniesla na Slovensko chemická spoločnosť BASF a realizuje ho v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach. Program je k dispozícii bezplatne počas celého školského roku pre všetkých študentov stredných škôl priamo na pôde spomenutej fakulty a jeho ročná kapacita je približne 600 študentov. Pozostáva z 90-minútových seminárov, ktorých súčasťou sú prezentácie a experimenty ukazujúce možnosti dosiahnutia (temer) nulového odpadu. Učenec v laboratóriu nie je len odborník, je to dieťa, ktoré sa pozerá na vedu ako na rozprávku. Vidí vo vede krásu a mám nesmiernu radosť, že krásu vedy nájdu študenti práve na našej fakulte, povedala dekanka FMMR doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.
Inovatívny vzdelávací program umožní študentom spoznať aspoň niektoré z nekonečných možností, ktoré dokáže veda ponúknuť pri riešení nielen drobných každodenných problémov, ale aj najväčších svetových výzev súvisiacich so samotnou záchranou planéty a zabezpečenia kvalitného životného prostredia pre nás i budúce generácie.

Chémia v praxi

Študenti sa prostredníctvom štyroch experimentov naučia, ako funguje chémia v praxi, mimo školských tried a učebníc. Vytvoria si vlastný systém na filtráciu vody, naučia sa recyklovať starý papier, oddeliť zmes kovov a zistia, ako je možné rozložiť plastové materiály v priebehu niekoľkých týždňov. Budú tiež skúmať, či existujú alternatívy k nadmernému využívaniu prírodných zdrojov planéty. Všetky potrebné pomôcky budú mať k dispozícii a budú sa im venovať vyškolení odborníci. Autori projektu veria, že účasť na seminári podnieti tvorivosť študentov a odhalí ich prípadné vedecké nadanie. Slovensko je v poradí piata krajina strednej Európy, kde sme tento nový vzdelávací program ponúkli. Tešíme sa, že vďaka partnerstvu s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach prinášame program Chemgeneration na Slovensko a veríme, že oň pedagógovia aj študenti prejavia záujem, povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko.
Na bezplatné semináre Chemgeneration môžu školy svoje triedy prihlásiť prostredníctvom webovej stránky chemgeneration.com.

Text a foto Rado Mlýnek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre