City Nature Challenge 2024

Projekt občianskej vedy City Nature Challenge v tomto roku dosiahol rekordný počet pozorovaní. Viac ako 83 000 účastníkov zo 690 miest po celom svete zdokumentovalo vyše 3 940 vzácnych alebo ohrozených druhov v štvordňovom spoločnom úsilí. Zapojili sa aj ľudia v Bratislave.

Foto Pixabay

Súhrnné výsledky 9. ročníka podujatia City Nature Challenge sú zverejnené. Viac ako 83 000 ľudí v 690 mestách v 51 krajinách na piatich kontinentoch zdokumentovalo vyše 2,4 milióna pozorovaní voľne žijúcich druhov. Bolo identifikovaných 65 682 rôznych druhov.
Globálne podujatie vyzvalo obyvateľov miest, fanúšikov prírody a vedy, aby od 26. do 29. apríla 2024 pozorovali a fotografovali prírodu vo svojom okolí. Účastníci sa podelili o snímky voľne žijúcich rastlín, húb a živočíchov pomocou bezplatnej aplikácie iNaturalist. Každoročná výzva podčiarkuje potenciál občianskej vedy sledovať zmeny v biodiverzite našej planéty v reálnom čase.
V globálnom meradle City Nature Challenge spoluorganizujú Prírodovedné múzeum Los Angeles County a Kalifornská akadémia vied. Po organizovaní vôbec prvého podujatia City Nature Challenge v roku 2016 ako súťaže medzi mestami Los Angeles a San Francisco sa iniciatíva postupne rozšírila do 690 miest v tomto roku. Tento významný nárast je výsledkom siete miestnych organizátorov v Indii, ktorí do globálneho úsilia priniesli 205 nových projektov. Tohtoročných 2,4 milióna pozorovaní zahŕňalo pozorovania viac ako 3 940 vzácnych alebo ohrozených druhov. Do výzvy sa zapojilo viac ako 83 000 pozorovateľov z celého sveta vrátane 68 pozorovateľov v Bratislave.
Miestnym organizátorom na území Bratislavy je občianske združenie Stromosvet. Mediálnymi partnermi podujatia v Bratislave sú v roku 2024 Centrum vedecko-technických informácií SR, Zážitkové centrum vedy Aurelium, vedecko-popularizačný portál Veda na dosah a magazín o vede a technike Quark.

Bratislava v číslach

Pozorovania: 1 390
Druhy: 504 (vrátane viacerých vzácnych druhov a troch inváznych druhov)
Pozorovatelia: 68
Účastníci, ktorí sa zaregistrovali v iNaturalist od apríla 2024: 36
Výber zaujímavých pozorovaní z Bratislavy: včelárik zlatý (Merops apiaster), rybárik riečny (Alcedo atthis), guľôčka bodkovaná (Globularia bisnagarica), bystruška zlatomedená (Carabus ulrichii), jašterica zelená (Lacerta viridis)

Svet v číslach

Pozorovania: 2 436 844
Druhy: 65 682+ (vrátane viac ako 3 940+ vzácnych alebo ohrozených druhov)
Pozorovatelia: 83 528
Mestá: 690
Krajiny: 51
Zaujímavé objavy vo svete: Ascarosepion apama, Austrália, takmer ohrozený druh sépie, Blepharis petalidioides, Botswana, endemický druh rastliny v Botswane, Verrucosa undecimvariolata, Brazília, druhý výskyt tohto druhu článkonožca zaznamenaný v aplikácii iNaturalist na území brazílskeho štátu Santa Catarina a len 66 záznamov na celom svete v databáze GBIF, Rhinogobius flumineus, Japonsko, endemický druh ryby v Japonsku, Leptinella rotundata, Nový Zéland, ohrozený druh rastliny z čeľade astrovité na Novom Zélande, Acropora palmata, Panama, kriticky ohrozený koral, Sclerophrys pantherina, Južná Afrika, endemický a ohrozený druh ropuchy v Južnej Afrike, drop malý (Tetrax tetrax) – Španielsko, kriticky ohrozený druh v Španielsku, Arrhenia discorosea, Ukrajina, druhý záznam zraniteľného druhu huby z Ukrajiny v aplikácii iNaturalist, Cleistesiopsis oricamporum, USA, zraniteľný druh orchidey, neobvykle pozorovaný s dvoma kvetmi

Keďže sa svetová populácia čoraz viac sústreďuje v mestách, dokumentovanie mestskej biodiverzity – a nášho vplyvu na ňu – je kľúčovou súčasťou pochopenia našej spoločnej budúcnosti. Súbory údajov z platformy iNaturalist pomáhajú vedcom pri výskume a môžu pomôcť zainteresovaným aktérom prijímať informované rozhodnutia o ochrane prírody, aby ľudia udržateľne koexistovali s okolitými druhmi.
V predchádzajúcom roku zaznamenal projekt City Nature Challenge viac ako 1,87 milióna pozorovaní vrátane viac ako 2 570 vzácnych alebo ohrozených druhov. Zapojilo sa viac ako 66 000 pozorovateľov a celosvetovo zaznamenali 57 227 druhov.
Viac informácií nájdete na webstránke citynaturechallenge.sk.

Stromosvet, o. z.