Čo nájdete v októbrovom Quarku

Na konci októbra, v nedeľu 30. 10. 2016, sa vrátime k zimnému času. Aké sú dôvody pre zmenu času a aké sú jeho dôsledky? Odpoveď na túto otázku sa dozviete v pravidelnej rubrike nášho časopisu – Pýtame sa odborníkov. Ľudia si zmenu času nikde priveľmi neobľúbili. Aj keď prechod na zimný čas vnímajú ľudia zvyčajne lepšie ako náhle skoršie vstávanie na jar, súvisiace s prechodom na letný čas, ani táto zmena nemusí byť bez následkov na ľudský organizmus.

Z celkového objemu vody na Zemi len necelé 2 % tvoria sladkú vodu. Tá je však podmienkou existencie života a oddávna slúži aj ako obnoviteľný zdroj energie. Je zle, keď je jej málo, no je zle, aj keď je jej priveľa. O vodu sa musíme starať, rozumne s ňou hospodáriť a využívať ju. Na to slúžia vodné stavby. Ani v ére počítačov a kozmických letov nevieme presne vypočítať, ako prúdi voda – najmä komplikované prúdenia okolo objektov vodných stavieb. Preto sa dodnes stavajú aj fyzikálne modely vodných diel. Bližšie o problematike hospodárenia s vodou a o moderných metódach prípravy vodných stavieb sa dočítate v hlavnom októbrovom článku.

Rozvoj technológií prináša nové výzvy aj v uplatňovaní etických princípov. Všeobecne platné etické princípy nie je možné jednoducho aplikovať na situácie súvisiace s robotmi a autonómnymi zariadeniami. Roboetika, téma ktorú tiež nájdete v októbrovom Quarku, sa zaoberá uplatňovaním etických princípov pri vývoji robotov a všeobecne pri vývoji umelých inteligentných systémov. Čoraz nástojčivejšie tak vstupuje do nášho života nová morálka – morálka robotov.

Z obsahu októbrového Quarku ďalej vyberáme:

Umierajúce morské lesy
Veľké časti lesa rias na útesoch Západnej Austrálie, ktoré vďaka turizmu a rybárskej produkcii prinášali zisk 10 miliárd dolárov ročne, sú preč a pravdepodobne sa už neobnovia.

Starostlivosť o vodu
Je zle, keď je jej málo, no je zle, aj keď je jej priveľa. O vodu sa musíme starať, rozumne s ňou hospodáriť a využívať ju.

Aký notebook do školy?
Začiatok školského roku znamená pre mnohých študentov výber nového notebooku. Ponúkame test siedmich notebookov z ponuky na trhu.

Domček (takmer) zadarmo
Vďaka 3D tlačiarni sa dá postaviť domček z hliny a slamy za neuveriteľných 48 eur.

Exotický typ dvojhviezdy
Astronómovia objavili nový exotický typ dvojhviezdy. Systém AR Scorpii tvorí biely a červený trpaslík a biely trpaslík ostreľuje červeného záhadným lúčom.

Vtáčkár nie je vták
O vtáčkároch hovoríme, že sú žijúcimi fosíliami. Na Zemi žili už pred 250 až 300 miliónmi rokov a odvtedy sa takmer vôbec nezmenili.

Vzorní oteckovia
Samičky niektorých druhov živočíchov opúšťajú svoje mláďatá a všetku rodičovskú opateru prenechávajú svojim partnerom – otcom ich spoločného potomstva.

Morálka robotov
Rozvoj technológií prináša nové výzvy aj v uplatňovaní etických princípov. Roboetika sa zaoberá uplatňovaním etických princípov pri vývoji umelých inteligentných systémov.

Aké sú dôsledky zmeny času?
Ekonomické dôvody boli hybnou silou zavedenia striedania letného a zimného času, no ľudia si zmenu času nikde priveľmi neobľúbili.

Neúčinné kódy
Keď máte potrebné vybavenie, odomknete takmer akékoľvek auto. Stačí len načítať signál kľúčikov diaľkového ovládania.

Nevýhody práce z domu
Práca z domu bezpochyby ponúka pracovníkovi i zamestnávateľovi rôzne výhody, no táto práca je vraj efektívna len dva až tri dni v týždni.

Tunel plný rekordov
Pod Baltským morom vyrastie za 8,7 miliardy eur podmorský železnično-cestný tunel, ktorý spojí Nemecko s Dánskom a výrazne skráti cestu zo Škandinávie.

Z liahne AMAVET-u
V predchádzajúcich mesiacoch zarezonovali u nás svetové úspechy študentov, ktorí reprezentujú Asociáciu pre mládež, vedu a techniku – AMAVET.

Mestá budúcnosti
V budúcnosti by ekologické stavby či súbory stavieb mohli ušetrenú energiu poskytovať menej úsporným, napríklad historickým budovám.

Ako postaviť jadrovú elektráreň
Jadrová elektráreň je zložitý priemyselný celok, ktorý vyžaduje komplexný prístup k riadeniu výstavby. Jednou z možností, ako zabezpečiť jej výstavbu, je využitie systému Multi-D.