Čo nájdete v Quarku 7/2023

V hlavnej téme júlového čísla časopisu Quark Patrik Čechvala z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave vysvetľuje vybrané vesmírne hoaxy a konšpiračné teórie.

Vesmírne hoaxy

Súčasná moderná doba ponúka okamžitý prístup k informáciám. Mnohí z nás majú vo vrecku smartfón. Na ňom stačí urobiť zopár klikov a vďaka internetu nám ukáže to, čo hľadáme. Treba však myslieť aj na to, že to môže byť dvojsečná zbraň. Vieme síce rýchlo získať nové a zaujímavé poznatky, no predstavuje aj riziko, keďže máme prístup k množstvu neoverených a falošných informácií a hoaxov.
Kontrolovať obsah celého internetu je nemožné a takéto nepravdivé tvrdenia sú čoraz častejšie. Vo veľkej miere sa to ukázalo práve počas obdobia pandémie kovidu-19. A tak zostáva na ľuďoch, aby vedeli kriticky posúdiť, akú informáciu sa im usiluje autor odovzdať a rozlíšiť pravdu od fikcie. Ukazuje sa však, že v spoločnosti takáto schopnosť kritického myslenia často chýba.
V súčasnosti sa objavuje čoraz viac ľudí, ktorí šíria rôzne hoaxy a konšpiračné teórie a vytrvalo ich zastávajú. Okrem internetu niekedy dostávajú priestor aj v klasických médiách. Nešťastné aj nebezpečné je predovšetkým to, keď takéto teórie šíria ľudia, ktorí by na základe svojho postavenia mali predstavovať istú autoritu a záruku osobnej integrity.
Ľudia šíriaci konšpiračné teórie si osvojili istú mieru ľahkej argumentácie, ktorú používajú na ich podporu. Pre odborníka v konkrétnej oblasti je jednoznačné, že ide o nepravdy a je schopný ich ľahko vyvrátiť. Laikovi sa naoko môže zdať, že človek šíriaci konšpiračnú teóriu je tiež odborník (systémom čím hlasnejšie kričím, tým mám väčšiu pozornosť) a začne skutočne váhať. Z tohto dôvodu je potrebné, aby vedecká a pedagogická komunita dbala na vysvetľovanie vedeckých faktov a usilovala sa o budovanie kritického myslenia v spoločnosti. Iba vtedy budú mať šíritelia konšpiračných teórií minimálny vplyv a pozornosť. Na to je však nutné, aby ľudia získavali informácie z relevantných zdrojov a počúvali odborníkov.

Toxikológia 21. storočia

O testovaní bezpečnosti chemických látok a o nových metódach, ktoré nahrádzajú testy na zvieratách, sme sa rozprávali s Helenou Kanďárovou, riaditeľkou Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Zručné živočíchy

Technológie a produkty niektorých živočíchov predstavujú pre vedcov neriešiteľný rébus. Ide najmä o živočíchy, ktoré majú vlohy pre šitie, tkanie a pletenie.

Záhrady poznania

Rozumieť rastlinám, ktoré nás živia, šatia aj liečia, bolo vždy v našom životnom záujme. Botanické záhrady odrážajú všetky etapy vzťahov ľudí a rastlín. Navyše sú krásne.

Aj žraloky zadržiavajú dych, Hrubá kôra Marsu, Protilátka na otravu, Dyzentéria v železnej dobe, Bioplast nie je neškodný, Prvé zmenšené náčrty, Hľadanie vody pokračuje, Mravčie majáky, Gravidita sťažuje echolokáciu, Na pive maľované, Žiarenie vzdialených planét, Robotický kuchár, to je výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín. Samozrejme, aj v júlovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky na zaujímavých úlohách.

Výber článkov v júlovom čísle časopisu Quark

Po stopách loptičiek

V tenise je dôležité neposielať loptičky mimo vymedzenú časť kurtu. Často sa nielen medzi amatérmi, ale aj v profesionálnom prostredí búrlivo diskutuje o tom, či loptička skončila alebo neskončila v aute.

Ryšavá myška

V opustených chatách môžu občas poľovníci či chatári spozorovať hrdzavo-okrovú hnedú krásavicu so žltkastým hrdlom, veľkými lysými ušnicami a dlhým chvostom. Ide o ryšavku.

Veslá plné fyziky

Člny sú nielen najstaršími dopravnými prostriedkami, môžu tiež slúžiť ako plávajúce učebne jednoduchej fyziky. K našim bežným každodenným živlom, zemi a vzduchu, v tomto prípade pribúda ďalší: voda.

Čítanie po novom

Asi najvýznamnejšou zmenou v chápaní gramotnosti bol obrat v dôsledku rozmachu informačných technológií. Odborníci hovoria aj o epochálnej zmene vo vývine ľudskej civilizácie.

Zhon pod zemou

Železničné siete v podzemí miest vznikli v čase, keď slová rýchla hromadná doprava dostávali nový zmysel a táto doba sa ešte neskončila. V januári uplynulo 160 rokov od otvorenia prvého metra na svete.

Čo dokáže Slnko

Skúsenosti ukazujú, že ponechanie živej bytosti v aute na priamom slnečnom svetle môže mať rýchlo fatálne následky. Mohla by k riešeniu tohto problému prispieť aj farba vozidla?

Bezočivé cestovanie

Ľudia sa zvyknú čudovať, keď chce nevidiaci človek cestovať. Lenže chuť vybočiť z rutiny, objavovať svet zmyslami, ktoré nám zostali, a zažiť niečo nové je spoločná pre všetkých.

Existujú guľové blesky?

Všetci o nich počuli a niektorí ich aj videli, teda aspoň to tvrdia. O guľových bleskoch máme mnoho svedectiev. Problém je, že sú nekonzistentné.

Matematické kúzlo

Kúzla s kartami bývajú založené na rýchlosti a šikovnosti, špeciálne pozmenenom balíčku kariet alebo na matematike. Máme pre vás trik založený čisto na matematike a môžete si ho vyskúšať aj na sebe.

Dlhé putovanie predkov

Nálezy z jaskyne Tam Pà Ling v Laose ponúkajú nový, presnejší pohľad na migráciu ľudí druhu Homo sapiens z ich africkej kolísky do zvyšku Starého sveta.

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. júla 2023, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo vašej schránke.