CT diagnostika hypertenzie

Britský tím vyvinul inovatívnu diagnostickú metodiku na báze CT skenovania, ktorá pomôže pri odhalení špecifickej formy hypertenzie.

Foto Unsplash/CDC

Búrlivý rozvoj vedy a techniky sa prejavuje aj vo vývoji medicínskych prístrojov na odhaľovanie rôznych chorobných stavov a na ich následné liečenie. Jedným z prelomových vedeckých objavov bol objav žiarenia. Nemecký fyzik Wilhelm Conrad Röntgen ho najprv nazval lúče X, pretože spočiatku nevedel o ich pôvode a vlastnostiach vôbec nič. O rok neskôr, v roku 1896, dostali tajomné lúče označenie röntgenové, podľa svojho objaviteľa. Neskôr bol aj samotný prístroj pomenovaný röntgen (skrátene RTG alebo rtg).
Spočiatku sa rtg prístroj využíval len na získanie objemových snímok, napríklad pľúc či zlomenín, vyhodnocovaných podľa zmien sčernenia snímky. Len pred niekoľkými desaťročiami sa začali získavať rtg snímky, ktoré sú akoby tenkým rezom skenovanej časti tela. Postupným pomalým posúvaním skenovanej oblasti možno zistiť aj drobné zmeny v tkanivách a ich polohu. Tento druh rádiologického vyšetrovania sa nazýva computed, resp. computerized tomography (počítačová či výpočtová tomografia, skrátene CT).
O tom, že diagnostické uplatnenia metódy CT nie sú vôbec vyčerpané, svedčí vedecký článok, ktorý v časopise Nature Medicine uverejnil výskumný tím z britskej Queen Mary University of London. Článok opisuje inovatívnu skenovaciu metódu, ktorá umožňuje detegovať liečiteľnú formu vysokého krvného tlaku. Príčin vzniku vysokého tlaku je veľa, pričom nová skenovacia metóda odhalí špecifickú formu, ktorou trpí približne desať percent hypertonikov. Pri tejto forme hypertenzie sa objavuje vysoká produkcia uzlín v nadobličkách, v ktorých sa tvorí priveľa hormónu aldosterón.
Nová skenovacia CT metóda umožňuje po prvý raz relatívne rýchle a jednoduché testovanie. Uplatňujú sa pri ňom molekuly metomidátu označené rádioaktívnym značkovačom. Ten pri CT skenovaní pacienta svieti v uzlinách. Zistenie presného umiestnenia týchto uzlín umožní ich odstránenie relatívne jednoduchým chirurgickým zásahom.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.