Daimler uvažuje o kvantových počítačoch

Kvantové počítače by mali skúmať komplexné problémy mobility budúcnosti.

Možno ste si hneď po prečítaní titulku položili otázku, na čo asi môže alebo by mohol výrobca automobilov využívať vrchol výpočtovej techniky – kvantové počítače. Odpoveď na takto položenú otázku je taká, že kvantové počítače sa pravdepodobne nebudú primárne využívať pri samotnom vývoji či výrobe automobilov, ale budú slúžiť pri skúmaní a riešení veľmi komplexných problémov mobility budúcnosti. Intenzívne sa touto problematikou zaoberá aj koncern Daimler (výrobca automobilov Mercedes-Benz), ktorý chce postupne prejsť od výrobcu automobilov k poskytovateľovi služieb mobility v tom najširšom slova zmysle. Mobilita budúcnosti vyžaduje zvládnutie mimoriadne zložitých problémov, ktoré sú na hranici možností terajšej generácie počítačov. S kvantovými počítačmi sa spája očakávanie, že tieto úlohy sa budú dať vyriešiť oveľa rýchlejšie, prípadne ich bude možné vyriešiť úplne. Spoločnosť Daimler sa preto orientuje na výskum v oblasti kvantovej výpočtovej techniky a dohodla si spoluprácu so spoločnosťou Google. Tá nedávno predstavila svoj kvantový počítač so 72-qubitovým procesorom Bristlecone. Ide o počítač s najväčším počtom kvantových bitov (výraz qubit je zložený zo slov quantum a bit). Qubit je jednotkou kvantovej informácie, pričom na rozdiel od klasického bitu môže nadobúdať nielen stavy 0 a 1, ale aj medzistavy, takzvané superpozície. To umožňuje vykonať rozličné zložité výpočty doposiaľ nedosiahnuteľnou rýchlosťou. Spoločnosť Daimler uvádza, že medzi možné oblasti použitia kvantového počítača patrí napríklad aj výber nových materiálov na báze kvantovej chémie, efektívne a komfortné poskytnutie individuálnej mobility, plánovanie logistiky i optimalizácia výrobných procesov.

Foto Daimler

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 07/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre