Daimler uvažuje o kvantových počítačoch

Kvantové počítače by mali skúmať komplexné problémy mobility budúcnosti. Možno ste si hneď po prečítaní titulku položili otázku, na čo asi môže alebo by mohol výrobca automobilov využívať vrchol výpočtovej techniky – kvantové počítače. Odpoveď na takto položenú otázku je taká, že kvantové počítače sa… pokračuj