Ďalší úspech projektu Proryv: TVEL vyrobil nové skúšobné nitridové paliv

Ruský výskumný ústav VNIINM, ktorý patrí do palivovej spoločnosti TVEL, vyrobil v rámci projektu Proryv (po slovensky prelom) dve skúšobné kazety obsahujúce nitridové zmesové palivo. Toto palivo pre reaktory chladené olovom je druhou cestou uzatvárania palivového cyklu, ktorú rozpracovali ruskí vedci. Vyrobené kazety budú skúšobne ožarované v sodíkovom reaktore BN-600 v Bielojarskej jadrovej elektrárni.

Ústav VNIINM sa v rámci spoločnosti TVEL zaoberá vývojom nitridového paliva, ktoré sa od klasického jadrového paliva líši svojim chemickým zložením. Urán je v ňom obsiahnutý nie vo forme oxidov, ale nitridov. Vďaka tomu má palivo vyššiu hustotu a tým sa predlžuje doba, kedy môže palivo pracovať v reaktore. Ruská štátna korporácia pre atómovú energiu Rosatom počíta s tým, že sa v budúcnosti bude nitridové palivo vyrábať prepracovaním použitého jadrového paliva a bude sa používať v rýchlych olovom chladených reaktoroch. Vhodným typom reaktora môže byť BREST-300, projektovanie ktorého sa dokončuje v rámci projektu Proryv.

Pri projektovaní nitridového paliva spolupracoval ústav s konštrukčnou kanceláriou OKBM Afrikantov, ktorá sa v rámci Rosatomu venuje rýchlym reaktorom. Jej odborníci napríklad vypracovali projekt reaktorov BN-350 (v prevádzke v Kazachstane v rokoch 1973-1999), BN-600 (v prevádzke v ruskej Bielojarskej JE od roku 1981) a BN-800 (vo fáze energetického spúšťania v Bielojarskej JE). Ústav VNIINM riadil výrobné práce v podniku Sibirskij chimičeskij kombinat (SCHK – súčasť štruktúry TVELu) od výroby polotovarov až po záverečné dokončenie.

Okrem toho by v tomto roku mali vedci z ústavu VNIINM v spolupráci s ďalšími podnikmi Rosatomu vyrobiť skúšobné palivové kazety obsahujúce zmesové nitridové palivo s neptúniom. Neptúnium je transurán, tj. chemický prvok, ktorý vzniká počas prevádzky v jadrovom reaktore a jeho polčas rozpadu je niekoľko stoviek tisíc až miliónov rokov. Je teda jedným z dôvodov, prečo je nutné použité jadrové palivo izolovať od životného prostredia na stovky tisíc rokov. Ak by sme boli schopní neptúnium a ďalšie transurány efektívne „spaľovať“ v jadrovom reaktore, stačilo by použité palivo skladovať niekoľko stoviek rokov. Minulý rok vedci z ústavu VNIINM prezentovali nový spôsob separácie amerícia, ktorý ho umožní efektívne „spaľovať“ v sodíkových reaktoroch. V súčasnosti sa zamerali na neptúnium.

Riaditeľ konštrukčného oddelenia ústavu VNIINM, Michail Skupov, povedal: „Budeme pokračovať vo výrobe skúšobných palivových kaziet a v zhromažďovaní experimentálnych dát a na základe toho budeme naďalej vyvíjať postupy projektovania nových typov paliva. Našim cieľom je zvýšiť ekonomickú efektivitu jadrového palivového cyklu.“