Digitálna fabrikácia vo FabLabe

V marci začína vo FabLabe krúžok pre deti – Digitálna fabrikácia.

Je určený deťom so záujmom o tvorivú činnosť vo veku od 9 do 15 rokov. Oboznámia sa s najmodernejšími výrobnými technológiami 21. storočia (2D/3D modelovanie, vinylové/laserové vyrezávanie, 3D tlač a iné). Stretnutia krúžku budú každý piatok v priestoroch FabLabu, v budove Vedeckého parku Univerzity Komenského na Ilkovičovej 8 v Bratislave, v čase od 16.00 do 17.30 h, prvé stretnutie 2. marca 2018.

V prípade záujmu napíšte na info@fablab.sk.