Digitálna starostlivosť

Už aj do starostlivosti o mestskú zeleň vstupujú moderné technické vymoženosti. Nový softvér AdBiAn, ktorý vyvinuli brnianski arboristi v spolupráci s IT odborníkmi, vytvorí 3D model stromu, na ktorom je možné testovať jeho stabilitu v najslabších bodoch.

Česko nasleduje zahraničné trendy, a tak čoraz väčšiu pozornosť získava tzv. modro-zelená infraštruktúra. Ide o úsilie dostať do miest čo najviac prvkov, ktoré zadržia vodu, šetria energiu, obmedzia prehrievanie a znížia znečistenie ovzdušia. Významnú úlohu tu zohráva mestská zeleň či už vo forme stromoradia alebo solitérov. Aby stromy v meste prežili, potrebujú vhodnú starostlivosť.

Foto AdBiAn

3D model stromu

Výsledkom spolupráce brnianskych arboristov a IT pracovníkov je softvér AdBiAn, ktorý slúži na vyhodnotenie toho, ako sa o strom správne postarať. Softvér pracuje s údajmi, ktoré špecialisti nazbierajú v teréne. Mobilnú aplikáciu na zber údajov, ktoré potom softvér AdBiAn spracováva a vyhodnocuje, vyvinula firma Notum Technologies. Na základe získaných informácií program vytvorí 3D model stromu, z ktorého sám vypočíta odolnosť proti vetru, zlomu a vyvráteniu. Softvér tiež stanoví bezpečnostný koeficient, ktorý ukazuje, aká je miera destabilizácie stromu a akými pestovateľskými zásahmi možno strom stabilizovať.
3D model, ktorý softvér vytvorí, je možné použiť do vizualizácií, poprípade ho vytlačiť na 3D tlačiarni. Navyše umožňuje vizualizovať potrebné stabilizačné opatrenia na konkrétnom strome.
Softvér pomáha vyčísliť pozitíva, ktoré strom prináša okoliu – napríklad uloženie CO₂, ochladenie okolitej teploty aj plochu tienenia. Všetky tieto informácie ukazujú, akú má strom hodnotu pre svoje okolie, čo nám dáva argumenty na jeho ochranu, vysvetľuje Ondřej Kolařík z projektu AdBiAn.

Zachraňujúce odhalenia

Mimolesná zeleň pomáha ochladzovať mestá, udržuje v mestskej krajine vodu a vedie k udržaniu biodiverzity. Starostlivosť o už existujúce stromy je v čase klimatických zmien zásadná, pretože nová výsadba začne plniť svoju funkciu až o niekoľko rokov. Staršie stromy však ohrozuje nielen sucho a nedostatok vlahy, ale aj choroby a parazity, ktoré oslabené dreviny napádajú. Vhodné zásahy teda podporia dĺžku života stromu a aj ich celkovú vitalitu.
Doteraz sa odborníci spoliehali prevažne na ručné meranie, prípadne vykonávali drahé prístrojové testy. Tie spočívali v tom, že na kmeň stromu sa pripevnil akustický tomograf, ktorý pomocou šírenia zvuku drevom odhalil vnútornú štruktúru dreva a rozsah prípadných defektov. Cena týchto klasických testov sa však pohybuje okolo 10-tisíc českých korún (necelých 400 eur) za meranie jedného stromu. Softvér AdBiAn teda šetrí peniaze aj čas, navyše je jeho meranie presnejšie, takže sa darí zachrániť aj cenné stromy, ktoré by sa inak mohli vyhodnotiť ako rizikové.
Vďaka novému nástroju dokážeme presne zmerať nielen rozsah dutiny, ale aj to, či strom a jeho stabilitu ohrozuje. Pomáha nám to zachraňovať staré stromy, ktoré síce na pohľad vyzerajú, že sú na konci životnosti, ale ešte sú v natoľko dobrom stave, že budú dlhé roky poskytovať domov vzácnym druhom živočíchov, upresnil Ondřej Kolařík. Navyše, okrem záchrany hodnotných stromov umožňuje softvér aj opak – včasné odhalenie poškodených a nebezpečných drevín, ktoré na pohľad pôsobia zdravo. Z mestskej zelene je tak možné odstrániť stromy, ktorým hrozí zlomenie či vyvrátenie, takže pre svoje okolie predstavujú riziko.

BP
Ilustračné foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.