Digitálne stavebníctvo

Stavebníctvo patrí k oblastiam, ktoré zosobňujú naše základné predstavy o podobe manuálnej práce. Je pravda, že stavebné mechanizmy sa modernizujú a ani plány stavieb už dávno nemajú podobu prostých čiar v piesku. Ešte vždy však platí, že stavebníctvo je predovšetkým ručná práca vo veľkom.

Aj tento obraz sa postupne mení. Podľa expertov začnú stavbári čoskoro pracovať s výpočtovou technikou a využívať výdobytky digitálneho veku, roboty či rozšírenú realitu. Mnohé takéto zmeny sa už dejú a je len otázkou času, kedy tieto trendy zosilnejú a rozšíria sa celosvetovo.

Bezpečnosť aj úspory

Stavebníctvo je ako každá manuálna činnosť náchylné na omyly a nepresnosti, ktoré sa potom musia často nákladne naprávať. Stavenisko je navyše miestom, na ktorom pracovníkom takmer neustále hrozí vážny úraz. Podľa údajov amerického Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci viac ako 20 % prípadov smrteľných úrazov na pracoviskách v USA každoročne pripadá na stavbárov. Podľa štatistík britského magazínu UK Connect zomierajú stavební robotníci pri práci päťkrát častejšie ako robotníci v iných odvetviach.
Pokiaľ teda stavebné spoločnosti nepristúpia k radikálnej modernizácii práce na stavbách vďaka altruizmu či nebodaj vedecko-futuristickým sklonom svojich majiteľov, privedie ich k tomu odveký záujem postaviť čo najviac, čo najrýchlejšie a s čo najnižšími nákladmi. Investície do moderných technológií sľubujú toto všetko splniť a ešte popritom chrániť zdravie a životy robotníkov.
Analýza štatistických údajov umožní staviteľom rozvrhnúť harmonogram prác a optimalizovať vyťaženosť techniky. Používanie individuálnych vylepšení (napríklad tzv. exoskelety) nielen zvýši fyzický výkon pracovníkov, ale prispeje aj k zvýšeniu ich bezpečnosti. Počítačové a robotické pomôcky obmedzia priestor pre chyby. Využívanie robotiky a internetu vecí okrem priamych fyzických benefitov tiež zníži náklady na bezpečnosť zamestnancov.

Rozšírená realita

Rozšírená realita (z anglického augmented reality – AR) je digitálna vrstva informácií, ktorá rozširuje pohľad na reálny svet. Pracovník napríklad namieri tablet na nehotovú stenu a obraz na displeji mu premietne stavebný plán ako dodatočnú vrstvu na reálny obraz. Zdĺhavé porovnávanie plánov s realitou staveniska môže technika nahradiť okamžitou kontrolou priamo pri práci.
Ďalším krokom v tejto oblasti budú špeciálne okuliare, ktoré pracovníkom poskytnú pohľad AR a voľné ruky zároveň. Technológia rozšírenej reality môže tiež preniesť zamýšľané úpravy priamo na obraz staveniska a umožniť tak staviteľom revidovať plány ešte skôr, ako k nim prikročia. Stavbárom poskytne aj informácie týkajúce sa ich bezpečnosti pri práci v rizikovom prostredí.
Podľa webovej stránky výrobcu softvéru na tvorbu 3D dizajnu Autodesk sa v oblasti AR do roku 2023 očakáva nárast trhu až o 77 % v porovnaní so stavom z roku 2018. Iste, zatiaľ sa na tom podieľajú najmä sektory ako online obchod, kde si môže zákazník napríklad premietnuť vyhliadnutý kus nábytku zasadený priamo do jeho obývačky, alebo zdravotníctvo, kde pomáha lekárom vizualizovať pacientovu anatómiu a zvyšovať presnosť pri operáciách. Práve stavebníctvo je však oblasťou, na ktorú sa zameriava pozornosť a v ktorej sa očakáva najväčší boom vo využívaní AR technológií v dohľadnej budúcnosti.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 2/2022. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

R, foto Pixabay