Dlhonohé krásavice

Volavky majú typický tvar krku pripomínajúci písmeno S. Dokážu ho však vystrieť kolmo nahor a výrazne predĺžiť. Vďaka elastickému pažeráku dokážu prehltnúť aj veľkú korisť

Volavky sú všeobecne rozšírené a známe vtáky. Vo svete poznáme 64 druhov z čeľade volavkovitých. Väčšina žije v tropických krajinách a len niekoľko z nich sa vyskytuje aj v našej prírode.

Volavky sú veľmi zaujímavé vtáky. Vyznačujú sa štíhlym telom, dlhým krkom aj dlhými nohami. Krk volavky je zvláštne zariadenie. Jeho tvar pripomína písmeno S , ale volavka ho dokáže vystrieť kolmo nahor a predĺžiť. Umožňuje jej to elastický pás svalstva a prispôsobené stavce. Jej krk preto funguje ako struna.

Stratégie lovu

Volavky sú vodné vtáky a živia sa najmä rybami, obojživelníkmi, hadmi, ale aj hmyzom, drobnými hlodavcami, zriedkavo aj mladými vtákmi. Ďalšou zaujímavosťou volavkovitých vtákov je aj skutočnosť, že ich pažerák je elastický, a preto sa dá značne roztiahnuť. Vďaka tomu dokážu prehltnúť aj veľkú korisť celú. Ich silné žalúdočné šťavy bez problémov strávia aj kosti rýb. Veľmi nápadný je dlhý kopijovitý zobák, ktorý im okrem chytania potravy vynikajúco slúži aj na obranu v čase nebezpečenstva.

Zaujímavá taktika lovu volavky bielej. S roztiahnutými krídlami poskakuje v plytkej vode a plaší ryby.

Volavky majú veľmi zaujímavú stratégiu lovu. Napríklad volavka popolavá pomalým krokom prechádza po plytkej vode a pozorne sleduje pohyb rýb pod hladinou. Ak sa ryba dostane do jej blízkosti, znehybnie, prikrčí sa a potom veľmi pomaly nakláňa celé telo do vhodnej polohy na útok. Bleskurýchlym pohybom dlhého krku zaútočí na rybu a uchopí ju do zobáka alebo ju prepichne ako harpúnou. Ak je ryba veľká, často s ňou odchádza na blízky breh a tam ju v celosti prehltne. Podobne loví aj volavka biela. Neraz som ju pozoroval, ako s roztiahnutými krídlami poskakovala v plytkej vode a plašila ryby, ktoré potom šikovne chytala do zobáka. Zaujímavú stratégiu lovu má aj volavka striebristá. Tá zasa kráča v plytkej vode a dlhými prstami plaší ryby a iné vodné živočíchy z ich úkrytov. Niektoré druhy volaviek zasa stoja vo vode a zvláštnym spôsobom skladajú krídla, aby vytvorili tieň, a nalákali tak drobné rybky. Mnohé druhy sa okrem rýb živia aj drobnými cicavcami, preto ich môžeme často vidieť na poliach a lúkach. K takýmto druhom patrí aj známa volavka popolavá. V našej prírode sa vyskytuje osem druhov volavkovitých vtákov.

Najrozšírenejšie

Pri spozorovaní koristi volavka znehybnie, prikrčí sa a veľmi pomaly nakláňa celé telo do polohy vhodnej na útok.

Medzi najrozšírenejšie volavky u nás patrí volavka popolavá (Ardea cinerea). Patrí medzi hojné druhy vtákov a stretnúť sa s ňou môžeme takmer na každom rybníku alebo vodnej nádrži. Najmä po vyhniezdení v čase migrácie sa potuluje jednotlivo alebo v menších kŕdľoch po celom našom území. Často ju môžeme vidieť aj na poliach, kde s obľubou chytá hraboše. Volavky popolavé najčastejšie hniezdia v lužných lesoch, v menších alebo väčších kolóniách. Miesta kolónií bývajú zväčša stále a volavky v nich hniezdia mnoho rokov. Pomerne veľké hniezdo začínajú volavky stavať alebo upravovať už v priebehu marca. Umiestnené je najčastejšie na stromoch, niekedy však aj na polámanom starom tŕstí alebo ostricových stoličkách. Po vyliahnutí mláďat – v máji – panuje v kolónii vždy čulý ruch a hluk. Mláďatá sa dožadujú potravy hlasným gagotom, do ktorého sa mieša neustále škriekanie dospelých vtákov. Hniezdnu kolóniu často prezradí aj zápach všadeprítomného trusu a hnijúcich zvyškov potravy.

Korisť bleskurýchlym pohybom dlhého krku uchopia do zobáka, alebo ju prepichnú ako harpúnou.

Snehová kráľovná

Asi tak by sa dal nazvať náš ďalší druh volavky – volavka biela (Egretta alba). Jej nádherné snehobiele zafarbenie peria a ladné pohyby v nás evokujú pocit čistoty a vznešenosti. Na rozdiel od volavky popolavej patrí medzi vzácnejšie druhy. Okrem východného Slovenska, kde pravidelne hniezdi na niektorých lokalitách, sa s ňou na ostatnom území nestretneme tak často. Najnápadnejšia je najmä počas ťahu, keď sa jednotlivo alebo v kŕdľoch vyskytuje na viacerých miestach. Priblížiť sa k nej však nie je jednoduché, pretože je veľmi plachá a odlieta už pri najmenšom vyrušení. Živí sa najmä rybami. Na rozdiel od volavky popolavej hniezdi jedno- tlivo alebo v menších kolóniách, často v spoločnosti iných druhov volaviek. Hniezda si väčšinou stavia na starom polámanom tŕstí alebo pálke. Len veľmi vzácne a zriedkavo sa na našom území môžeme stretnúť aj s poddruhom volavky bielej, a to s volavkou bielou juhoázijskou (Ergetta alba modesta), ktorá má červené nohy a zelené zafarbenie okolo zobáka. Sesternicou volavky bielej je volavka striebristá (Ergetta garzetta), ktorá je omnoho menšia a vzácnejšia. Tak ako predchádzajúci druh, aj ona u nás hniezdi len na východnom Slovensku. Zriedkavo, najmä v čase migrácie, sa s ňou môžeme stretnúť aj na vodných plochách na ostatnom území Slovenska. Vzhľad volavky striebristej je v čase hniezdenia veľmi atraktívny. Na hlave a chrbte má dlhé ozdobné perá, ktoré sa kedysi s obľubou využívali najmä v klobučníctve.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 05/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Text a foto Ing. Ľubor Čačko 

Komentáre