DNA Week o fascinujúcej molekule

DNA Week je podujatie, na ktorom sa študenti, učitelia a verejnosť môžu dozvedieť viac o genetike. Koná sa pri príležitosti  objavenia dvojitej špirály DNA v roku 1953 a ukončenia projektu ľudského genómu v apríli 2003.

Študenti majú možnosť predstaviť na tomto podujatí svoje projekty vedcom z danej oblasti, ako aj vypočuť si rôzne prednášky. Pilotný ročník podujatia sa na Slovensku konal v roku 2003 pri príležitosti 50. výročia objavenia štruktúry DNA. Podujatia v rámci akcie DNA Week sa budú konať na celom Slovensku v týždni od 23. do 27. apríla 2018. Sú určené pre širokú verejnosť a zvlášť pre mladých zvedavých ľudí, ktorým by mali priblížiť význam DNA a poodhaliť atmosféru vedeckých laboratórií, ktoré sa výskumu tejto fascinujúcej molekuly venujú.

V prípade úspešného priebehu tohto podujatia a pozitívnych ohlasov zo strany účastníkov by sa podujatie malo opakovať aj v nasledujúcich rokoch.

Cieľ podujatia
Hlavným cieľom akcie DNA Week na Slovensku je pripomenúť si kľúčové objavy v genetike a zvýšiť informovanosť verejnosti o DNA a jej význame. Podujatie je zamerané aj na zvýšenie záujmu mladej generácie o biomedicínu a o štúdium prírodovedných a lekárskych disciplín. S cieľom osloviť mládež budú pripravené rôzne prednášky, súťaže a interaktívne výstavy.

Podujatia DNA Week 2018

V pondelok 23. apríla o 18.00 h sa DNA Week začne diskusiou v Bratislave, v galérii KC Dunaj.

V utorok 24. apríla o 16.00 h v diskusii Pod lampou budú v Bratislave v priestoroch vydavateľstva W press na Palisádach diskutovať k rôznym témam z oblasti genetiky Vladimír Ferák a Peter Celec.

V stredu 25. apríla o 10.00 h sa začne výstava a prezentácie na rôzne témy z genetiky – osobnosti histórie výskumu DNA, čo je DNA, štruktúra DNA, svetová a slovenská história výskumu DNA; GMO; génová terapia; fakty a fikcia – v bratislavskom Zážitkovom centre vedy Aurelium. V stredu začnú tiež akcie v rámci podujatia DNA Week 2018 aj v ďalších mestách, v Nitre – Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre, v Košiciach – Historická aula Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a v Prešove – Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.

Vo štvrtok 26. apríla dopoludnia v čase od 9.00 do 12.00 budú v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, prednášky na tému DNA určené študentom stredných škôl.

V piatok 27. apríla dopoludnia v čase od 9.00 do 13.30 budú popularizačné prednášky v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. V rámci  nich aj prednáška profesorky Turi King, ktorá sekvenovala genóm DNA z nájdených pozostatkov anglického kráľa Richarda III., známeho aj z rovnomennej hry Williama Shakespearea.

V piatok bude tiež slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží žiakov druhého stupňa ZŠ a stredných škôl, ktoré sa konali pri príležitosti akcie DNA Week.