Domácnosť budúcnosti

Pred štvrťstoročím na začiatku série prednášok o technológiách budúcnosti vyhlásil profesor Massachusettskej technickej univerzity Erik Brynjolfsson, že budúcnosť je tu (The future is here). Naozaj je budúcnosť už tu?

Článok Domácnosť budúcnosti aj s vyhlásením profesora sme uverejnili v aprílovom Quarku v roku 1996. Budúcnosť, ktorá je už tu, sa podľa neho mala prejaviť najmä v domácnostiach. Vybrali sme niektoré vyhlásenia uverejnené v tomto článku a vy ich môžete porovnať s realitou súčasnosti.

Veci, ktoré myslia

Prednáška profesora Niela Gershenfelda z Massachusettskej technickej univerzity s názvom Things That Think, čiže Veci, ktoré myslia, predstavila projekt o tom, ako hlboko zasiahne do nášho života komplexná informatizácia. Projekt vychádzal z predpokladov, že čoskoro bude k dispozícii technológia umožňujúca na molekulárnej úrovni skonštruovať miniaturizované počítače, ktoré sa budú môcť implantovať priamo do predmetov každodennej potreby. Ak sa takéto miniaturizované počítače zabudujú napríklad do jednotlivých dielov šatstva, ich nositeľ získa niečo, čo by sa dalo označiť ako personal area network, čiže osobná lokálna sieť. Ranné obliekanie sa tak stane naťahovaním a zapájaním jednotlivých hard a soft komponentov. K výmene informácií s inými systémami môže dôjsť napríklad pri podaní rúk, pri kontakte s iným autonómnym systémom alebo pri napojení sa na niektorý z rozsiahlych informačných systémov.

Inteligentné domy

Budeme si musieť zvyknúť na predstavu, že všetky predmety každodennej potreby budú obsahovať neviditeľné mikropočítače, že budú vzájomne pospájané a budú môcť spolu komunikovať. Množstvo takýchto skrytých počítačov sa po roku 2000 bude používať nevedome a bez potreby ich poznania, budú nám spríjemňovať a zjednodušovať život. Ľudia sa budú v budúcnosti čoraz viac zdržiavať v domácnostiach. Dom budúcnosti bude vybavený bezdrôtovými inteligentnými senzormi, ktoré budú sledovať všetky dôležité parametre domu a vitálne funkcie jeho obyvateľov. Komunikačné kanály sa budú výrazne integrovať a zlúčia sa vlastnosti prenosu videoinformácií, zvukových a počítačových informácií. Zo systémového hľadiska bude dom budúcnosti rozdelený na dve zložky: virtuálny model domu a virtuálny model obyvateľa. Tie budú prepojené so systémom starostlivosti o starších obyvateľov, so systémom zdravotnej starostlivosti, s domácimi robotmi, so systémom na kontrolu klimatických podmienok, systémom na identifikáciu obyvateľov, bezpečnostným systémom, zábavným a vzdelávacím systémom.

Ďalšie časti bytu

Zvláštny význam v dome budúcnosti bude mať kúpeľňa a ostatné sociálne zariadenia. Sprchovací kút bude vybavený zariadením na meranie geometrie tela, jeho výšky a váhy, systémom na meranie vlastností pokožky. Sociálne zariadenia budú odmeriavať parametre exkrementov, podľa ktorých bude vedieť centrálny systém vyhodnotiť, či domáci obyvateľ netrpí žalúdočnými ťažkosťami. Ostatné časti hygienického zariadenia budú vedieť neinvazívnou metódou odmerať pulz, tlak alebo teplotu. Iné zariadenie bude schopné merať vlastnosti vydychovaného vzduchu a upozorniť na možné respiračné problémy. Zariadenie umiestnené za zrkadlom bude diaľkovo merať tlak v očných buľvách či vlastnosti očného pozadia. Parametre získané z jednotlivých meraní vyhodnotí virtuálny lekár, expertný systém, ktorý poskytne konzultáciu, radu, podľa potreby upozorní na varujúce ukazovatele, odporučí prípadné kroky a v prípade závažného stavu alebo akútneho nebezpečenstva privolá odbornú pomoc. Výraznou automatizáciou prejde kuchyňa, ktorá bude vybavená systémom na kontrolu a dopĺňanie skladových zásob, na automatickú prípravu jedla a čistenia riadu, systémom na sledovanie optimálnej skladby stravy, ktorý bude prepojený aj s virtuálnym lekárom.

R, foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 04/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.