Domestikácia cez trus

Skupiny lovcov a zberačov v juhozápadnej Ázii možno začali chovať zvieratá o 2 000 rokov skôr, ako sa myslelo. Nálezy naznačujú, že ľudia používali zvierací trus ako palivo už na konci staršej kamennej doby. Vieme, že palivo z výkalov je cenným zdrojom energie, ale pred neolitom to nebolo veľmi zdokumentované, hovorí archeobotanička Alexia Smithová z Connecticutskej univerzity v Storrse.

Foto Andrew Moore, CC-BY 4.0

A. Smithová a jej tím opätovne preskúmali 43 vzoriek rastlín odobratých kedysi z obytného domu v archeologickej lokalite v Sýrii, v súčasnosti zaliatej vodnou nádržou. Vzorky pochádzajú spred 7 800 až 13 300 rokov, z obdobia prechodu od lovecko-zberačských spoločností k poľnohospodárstvu a pastierstvu. Vedci v nich našli sférolity, kryštáliky, ktoré sa tvoria v črevách zvierat a ukladajú sa v truse. Výrazný nárast nastal v období pred 12 300 až 12 800 rokmi, keď sa stmavnuté sférolity objavili aj v ohnisku – dôkaz, že boli zahriate na teplotu 500 až 700 °C a zrejme spálené.
Spaľovanie trusu sa časovo zhoduje s prechodom od kruhových k lineárnym stavbám, čo svedčí o usadlejšom spôsobe života, spolu so zvyšujúcim sa počtom divých oviec v okolí. Ľudia sa mohli začať starať o zvieratá a spaľovať trus, ktorý mali po ruke.

Zo stránky ScieneNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.