Drony pomáhajú ochranárom

3-6 DronDrony dokážu poskytnúť presnejší obraz kolónií hniezdiacich vtákov než tradičné mapovacie metódy, využívané dlhé roky ochranármi prírody. Ekológ Jarrod Hodgson z Adelaidskej univerzity uviedol, že bezpilotné lietajúce stroje sú rýchlo sa rozvíjajúcou a sľubnou oblasťou výskumu. Jeho nová štúdia potvrdila ich využitie aj na monitorovanie zmien v populácii zvierat. Odhady počtu vtákov vykonané na základe analýz fotografií zo vzduchu boli spoľahlivejšie, pretože pohľad zhora umožnil presnejšie a dôkladnejšie preskúmanie kolónií vtákov a znížil pravdepodobnosť, že si vtáky ľudí vôbec všimnú. Aj keď je prínos nových technológií výrazný, Hodgson si nemyslí, že drony v blízkej budúcnosti celkom nahradia tradičné techniky. Dodal, že v čase rýchleho rozvoja ľudskej infraštruktúry a vymierania druhov ochranárom pomôže každá inovácia, uľahčujúca ich náročnú prácu.

Foto Pixabay