Družica Samuel

Koncom júla vyniesol nosič Ariane-5 do kozmu družicu systému Galileo s menom slovenského chlapca.

Okrem družice s názvom Samuel sa v júli dostali do kozmu aj tri ďalšie družice systému Galileo. Ich počet sa tak zvýšil na 26, čím sa zlepší presnosť jeho služieb – najmä presnosť určovania polohy. Každý z 30 budúcich satelitov kompletného systému Galileo ponesie meno jedného z detí, ktoré vyhrali súťaž v maľovaní na tému Galileo v roku 2011. Jeden zo štyroch v júli vypustených satelitov dostal meno Samuel, po slovenskom víťazovi súťaže Samuelovi Petríkovi z Partizánskeho. Ďalšie tri satelity sa volajú Tara, po výherkyni zo Slovinska, Anna (Fínsko) a Ellen (Švédsko). Systém Galileo poskytuje už od decembra 2016 služby určovania polohy a času asi 400 miliónom používateľov. Vypustením štvorice satelitov sa systém priblížil ku kompletizácii zostavy v roku 2020. Vtedy by mal dosiahnuť úplnú funkčnosť a presnosť (určovanie polohy s presnosťou na 20 cm) a mal by sa stať najpresnejším satelitným navigačným systémom na svete. Systém Galileo poskytuje tri typy služieb. Prvou z nich je voľne dostupná služba (Galileo Open Service) na určovanie polohy a času a na navigáciu. Vďaka tejto službe môže núdzový systém eCall, ktorý je od 31. marca 2018 povinný vo všetkých nových automobiloch v EÚ, oznámiť záchranným službám polohu vozidla. Pátracia a záchranná služba systému Galileo (Search and Rescue – SAR) slúži na zisťovanie polohy núdzových vysielačov. Po uvedení začiatočných služieb systému Galileo do prevádzky sa čas na zistenie polohy nezvestnej osoby na mori alebo v horách znížil zo štyroch hodín na asi 10 minút po aktivovaní vysielača núdzového signálu a presnosť lokalizácie sa zlepšila z 10 km na menej ako dva kilometre. No a verejne regulovaná služba systému Galileo je kódovaná služba určená pre subjekty verejného sektora na použitie v bezpečnostne citlivých situá- ciách, akými sú napríklad vojenské operácie.
RM, ilustrácia S. Petrík

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 09/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.