Dvojitá protilátka

Ilustračné foto Pixabay

Vedci z európskeho Spoločného výskumného centra JRC v spolupráci s partnermi z výskumného projektu ATAC (Antibody Therapy Against Coronavirus – Protilátková terapia proti koronavírusu) vyvinuli dvojitú protilátku druhej generácie, ktorá je účinná pri neutralizovaní vírusu SARS-CoV-2 a jeho variantov a ktorá by mohla byť používaná pri prevencii, ale aj liečbe ochorenia covid-19. Svoju štúdiu uverejnili v časopise Nature.
Imunoterapia založená na protilátkach prináša sľubné výsledky v boji proti covidu-19 tým, že podporuje vlastný imunitný systém pacientov pri zameraní sa na špecifické proteíny vírusu, čím mu zabraňuje v jeho šírení sa v organizme. Spojenie dvoch protilátok do jedinej molekuly (preto bišpecifické protilátky) pomáha napádať vírus na dvoch miestach naraz, čo prináša väčšiu neutralizačnú aktivitu s vyšším potenciálom na celkové neutralizovanie vírusu alebo aspoň silné zredukovanie jeho schopnosti rastu (šírenia sa).
Povaha takýchto protilátok sľubuje vysokú účinnosť a robí z nich sľubných kandidátov na ďalšie testovanie v klinických štúdiách na ľuďoch a ak sa potvrdí ich bezpečnosť a efektívnosť, aj na použitie v prevencii aj liečbe covidu-19. Vedci z JRC použili špičkovú technologickú infraštruktúru nanobiotechnologického laboratória JRC pri vývine a využití vlastných analytických metód na meranie čistoty, stability, väzby a biokompatibility tejto bišpecifickej protilátky.

Zo stránky EU Science Hub spracovala BP