Ekologické výbušniny

Nariadenie Európskej únie REACH na zlepšenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu spôsobiť chemikálie, sa týka aj výbušnín, keďže sú to tiež chemické látky a zmesi. Oblasť výbušnín, t. j. trhavín, strelivín, traskavín a pyrotechnických zloží preto tiež prechádza zásadnými zmenami a ekologizuje sa. Môžu však byť výbušniny ekologické?

Vzorky pyrotechnických zloží

Výroba traskavín a pyrotechnických zloží má na Slovensku dlhú tradíciu a aj v súčasnosti je významnou časťou obranného priemyslu. Výroba začala v ZVS Dubnica nad Váhom ešte v 60. – 70. rokoch minulého storočia na základe receptúr vyvinutých vo vtedajšom Sovietskom zväze. Tieto výbušniny sú mimoriadne kvalitné, veľa z nich sa vyrába doteraz a používajú sa v rôznych výrobkoch, ktoré nachádzajú odbyt po celom svete. Napriek existencii výnimiek sa ekologizácia nevyhýba ani tomuto odvetviu.

Mnohoraké využitie

Pyrotechnické zlože sa využívajú v civilnej aj vojenskej výrobe, ale aj pri ohňostrojných prácach. V civilnom sektore ich nájdeme vo výrobe časovacích rozbušiek a bleskovicových oneskorovačov a svoju úlohu zohrávajú pri ťažbe nerastných surovín, výrobe zápaliek, termitových zmesí na zváranie koľajníc či v hutnej výrobe. Uplatnenie majú aj v airbagoch ako prvkoch pasívnej bezpečnosti automobilov, pri odstraňovaní podchladených hmiel z letísk, vytváraní umelého dažďa a pri zabránení krupobitiam.
V zbrojárskom priemysle nájdeme pyrotechniku v oveľa širšej miere: osvetľovacie zlože sú nevyhnutné pre taktiku nočného boja, zábleskové zlože na imitovanie výbuchov, trasovacie (stopovkové) zlože označujú dráhu letu striel, oneskorovacie zlože slúžia ako lacné a spoľahlivé prostriedky na časovanie či zaistenie autodeštrukcie mnohých typov striel, dymové zlože sa využívajú na signalizačné účely, jednoduché a zreteľné zisťovanie smeru vetra či na zastieranie manévrov a cieľov. Z použitia vyplýva, že zloženie, ako aj produkty horenia musia spĺňať prísne ekologické požiadavky. Do úvahy treba vziať aj to, že každá technológia je unikátna, ako aj miestne špecifická. Navyše sa rozdielne požiadavky kladú na vojenské aplikácie a iné na civilné použitie.

Vlastné recepty

Dlhoročný výrobca traskavín a pyrotechnických zloží na Považí investuje nemalé prostriedky do výskumu a vývoja. Podnik má dlhoročnú tradíciu, veď výroba sa tam začala už v roku 1937. Okrem výroby munície, raketovej techniky a výbušnín sa rozvíjala aj civilná pyrotechnika, strojárska výroba zameraná na výrobu špeciálneho náradia a jednoúčelových strojov. Aby spoločnosť mohla napredovať aj v súčasnosti, musí vyvíjať vlastné receptúry pyrotechnických zloží, ktoré vychádzajú z dostupných a ekologicky prijateľných surovín.
Nemenej dôležité je aj bezpečnostné hľadisko pri výrobe a použití. Preto sme sa rozhodli spolupracovať so spoločnosťou STC Brno, ktorá má skúsenosti s poradenskými službami v oblasti výroby a spracovania výbušnín. Je nevyhnuté, aby moderné pyrotechnické zlože a traskaviny spĺňali všetky aktuálne legislatívne a environmentálne požiadavky. Dôležité je to aj pre udržanie tohto tradičného odvetvia v slovensko-českom pohraničí: v regióne sú doteraz viaceré menšie a stredné podniky, ktoré sa zaoberajú spracovaním výbušnín a výrobou výrobkov z nich.
Výraznú podporu tomuto zámeru a spolupráci dáva projekt Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH v rámci programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja INTERREG V-A SK-CZ. V projekte pracuje tím špecialistov, ktorí sa budú podieľať na vývoji. Dôjde aj k modernizácii skúšobnej a testovacej základne zakúpením moderných prístrojov. Vzniklo unikátne Vývojové pracovisko pyrotechnických zloží, kde sa pripravujú nové zloženia a budú sa dôkladne testovať.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 6/2021. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Text a foto doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.
ZVS Impex, a. s., Dubnica nad Váhom