Ekologický motor UltraFan

Spoločnosť Rolls-Royce sa hlási k iniciatíve Net Zero. Jej cieľom je dosiahnuť do roku 2050 leteckú dopravu s čistými nulovými emisiami aj pomocou používania paliva SAF vyrábaného z obnoviteľných zdrojov.

Foto Flickr/Rolls-Royce plc

Firma Rolls-Royce je výrobca tých najluxusnejších osobných automobilov aj leteckých motorov. Luxusné automobily vyrába firma Rolls-Royce Motor Cars Limited, letecké motory zasa spoločnosť Rolls-Royce plc.
Nedávno firma oznámila, že prototyp jej novovyvíjaného turbodúchadlového motora UltraFan dosiahol pri testoch maximálny plánovaný ťah. Mimoriadne pozitívnou správou je, že palivom pri rekordnom teste bolo 100 % ekologické letecké palivo, pre ktoré sa vžilo označenie SAF, teda Sustainable Aviation Fuel. Výrobca uviedol, že nové technológie uplatnené na motore UltraFan sa dajú realizovať aj na doteraz vyrábaných motoroch – ide najmä o úspešný rad Trent.
O mohutnosti nového motora najlepšie svedčí skutočnosť, že jeho dúchadlo (angl. fan) má priemer 356 cm. Prevodovka medzi dúchadlom a turbínou prenáša výkon 64 MW, čo je maximálna hodnota v segmente takýchto prevodoviek. Dúchadlo motora má variabilne nastavovateľné lopatky, čo umožňuje optimálny režim. Lopatky sú zhotovené z uhlíkového kompozitu a sú teda ľahšie ako ekvivalentné lopatky zo zliatiny titánu – tým je ľahší aj celý motor. Dôležitým výkonovým parametrom prúdových motorov je ich maximálny ťah. Výrobca uvádza, že pri statickom teste dosiahol motor maximálny ťah 85 000 lb. Keď túto hodnotu v librách konvertujeme na naše zákonné jednotky, dostaneme hodnotu 378 kN. Podľa výrobcu je maximálny ťah motora škálovateľný od 25 000 až do 110 000 lb (111 až 490 kN), čo umožní využívať motor ako pohonnú jednotku pre lietadlá rôznej veľkosti, ktoré sa začnú vyvíjať v 30. rokoch nášho storočia. Gigantický motor UltraFan má o 25 % nižšiu spotrebu paliva, než mal motor Trent prvej generácie.
Spoločnosť Rolls-Royce sa hlási k iniciatíve Net Zero, ktorej cieľom je dosiahnuť, aby bola letecká doprava do roku 2050 dopravou s čistými nulovými emisiami. Súčasťou tejto iniciatívy je aj používanie paliva SAF vyrábaného z obnoviteľných zdrojov. Medzinárodné predpisy však v súčasnosti dovoľujú používať len zmes klasického paliva s maximálne 50 % paliva SAF.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.