Elektrina pre Afriku

Transformácia neefektívne využívanej energetickej infraštruktúry subsaharskej Afriky by mohla investorom poskytnúť lacnú a bezpečnú príležitosť rozvinúť udržateľnú produkciu elektrickej energie, ktorá by zásobila 15,4 milióna ľudí. Podľa štúdie Spoločného výskumného centra Európskej únie (JRC) by si to vyžiadalo investície 1 až 1,5 miliardy eur. Výsledkom by bolo zvýšenie kapacity výroby elektriny až o 1,1 GW. Vyplynulo to z analýzy existujúcich kapacít a infraštruktúry. Časť tejto investície už vykonali a celý plán založili na riadení a udržiavaní už existujúcej infraštruktúry. Štúdia zmapovala tri kategórie – hrádze, ktoré sa dajú premeniť na vodné elektrárne, malé dedinské rozvodné siete, do ktorých je možné integrovať solárne panely a tepelné elektrárne a namiesto uhlia by spaľovali biomasu. Príkladom efektivity takejto produkcie je Maurícius, kde vzniká viac než polovica elektriny v cukrových rafinériách. Spomínané priehrady pôvodne postavili na zavlažovanie a ochranu pred povodňami. Niektoré spĺňajú podmienky, aby sa dali upraviť na vodné elektrárne. Zo stoviek afrických hrádzí má 52 potenciál vytvárať viac než 1 MW elektrickej energie a ďalších 39 vyrábať energiu pod  1 MW. Malé dedinské rozvodné siete je možné skombinovať s fotovoltickými článkami. To zníži náklady na vybudovanie fotovoltickej investície na polovicu.

JK

Foto pixabay