Elektrolietadlo s padákom

Existuje všeobecný konsenzus v tom, že k zníženiu produkcie skleníkových plynov a k prechodu od energetických zdrojov na báze fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie musia prispieť svojím dielom všetky hospodárske odvetvia.

Dôraz sa kladie najmä na ekologizáciu obrovských žrútov energie, čo sú takmer všetky dopravné systémy – s výnimkou klasických bicyklov a kolobežiek. Zo štyroch hlavných odvetví, ku ktorým patria cestná (automobilová), železničná, lodná a letecká doprava, možno za najzelenšiu považovať železničnú dopravu. Tá je vo väčšine vyspelých krajín do značnej miery elektrifikovaná, teda neprodukuje žiadne lokálne emisie. V porovnaní s tým nie je ani len v plienkach zásadný prechod masovej osobnej a nákladnej leteckej dopravy na ekologickejšie pohonné systémy. V súčasnosti do úvahy pripadá len elektrický pohon, ktorý je z technického pohľadu už vyriešený. Jeho problémom je najmä zdroj energie: súčasné batérie majú malú kapacitu a príliš veľkú hmotnosť na to, aby sa mohli využívať vo väčších lietadlách.
Existuje však už niekoľko výrobcov malých športových lietadiel s elektrickým pohonom. Jedným z nich je americká firma Bye Aerospace, ktorá už prijíma depozity na dodávku svojich malých elektrolietadiel typu eFlyer 2 (pre dve osoby) a eFlyer 4 (pre štyroch). Nedávno táto firma ohlásila, že začala vyvíjať ďalšie, oveľa väčšie elektrické lietadlo. Ide o typ eFlyer 800, ktorý okrem pilota uvezie sedem cestujúcich, prípadne hmotnostne porovnateľné množstvo nákladu. Podľa vyjadrenia firmy by nový model mohol slúžiť v regionálnej aj charterovej (nepravidelnej) doprave. Výrobca zatiaľ zverejnil len niektoré údaje o vyvíjanom type, ale bez uvedenia vonkajších rozmerov. Vnútorné rozmery kabíny sú však známe: jej šírka je 165 cm, výška 140 cm. Dolet lietadla s maximálnym nákladom 700 kg by mal byť (so 45-minútovou rezervou) okolo 920 km. Stúpavosť lietadla je 1 000 metrov za minútu, maximálny dostup je 10 600 metrov. Normálna cestovná rýchlosť je 518 km/h, vysoká cestovná rýchlosť je 592 km/h – to sú hodnoty porovnateľné so súčasnými turbovrtuľovými lietadlami.
O najvhodnejších elektromotoroch rokuje firma Bye Aerospace so špecializovanou firmou Safran. Nezvyklým bezpečnostným prvkom je záchranný padák, na ktorom sa bude môcť na zem zniesť celé lietadlo.

RM, zdroj YouTube/Bye Aerospace

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.