Elektromobilita a životné prostredie

Aj keď sa už dnes výrobcovia automobilov po celom svete snažia o neustále znižovanie emisií, bude to ešte roky náročná výzva. Problém sčasti vyriešil čoraz väčší počet elektromobilov na cestách. No ako je to s emisiami, ktoré sa vyprodukujú počas ich výroby? Dôležité je tiež vedieť, čo sa s elektromobilmi stane na konci ich životnosti.

Foto Pexels/Kindel Media

Vplyv elektromobilov na životné prostredie

Elektromobily sa stávajú čoraz obľúbenejšou alternatívou k autám so spaľovacím motorom. Tento typ vozidiel sa označuje ako bezemisný. Z pohľadu prevádzky je to pravda, lenže výroba, nabíjanie, ťažba surovín na batérie a ďalšie procesy v rámci životného cyklu vozidiel sa úplne bez emisií nezaobídu. Yalova univerzita vo svojej štúdii prišla so zisteniami, že celkové nepriame emisie elektrických vozidiel sú v porovnaní s nepriamymi emisiami vozidiel poháňaných fosílnymi palivami podstatne nižšie, čo znižuje aj ich vplyv na životné prostredie. Podľa nej sú teda elektromobily ekologickejšie.

Životnosť batérií elektromobilov

Foto Pexels/Kindel Media

Batéria je najdôležitejší a najdrahší komponent elektrického vozidla, preto od jej životnosti závisí naozaj mnoho. Ak sa na to pozrieme z pohľadu emisií, slabá životnosť a častá nutnosť výmeny by sa mohli podpísať pod produkovanie väčšieho množstva škodlivých látok. Možno ste preto už aj vy zachytili mýtus, že batéria v elektrických autách vydrží len niekoľko rokov. Tvrdenie vychádza z faktu, že prvé elektrické vozidlá, ktoré vznikali, naozaj problém so životnosťou batérie mali. Spôsobovali to predovšetkým technické problémy, pretože chýbal termálny manažment, čím dochádzalo k ich prehrievaniu alebo podchladzovaniu. Súčasné batérie v elektromobiloch termálnym manažmentom disponujú, takže ich životnosť už ani zďaleka nepredstavuje problémovú súčasť elektromobilov.
Navyše, aj keď už batéria svoju úlohu v elektromobile ukončí, existuje množstvo spôsobov jej ďalšieho využitia. Zvyšková životnosť môže v druhej fáze poslúžiť ako sekundárny zdroj energie pre váš domov. Obľúbeným riešením je ich napojenie na solárne panely a následné uchovávanie elektrickej energie v batérii elektromobilu. Vo väčšom meradle môžu batérie z elektromobilu slúžiť ako záložný zdroj energie aj pre väčšie projekty a budovy.

Obmedzením emisií k zníženiu globálneho otepľovania

Parížskou dohodou z roku 2015 sa jej signatári zaviazali, že obmedzia globálne otepľovanie na menej ako 2 °C. Aby tento cieľ dosiahli, je nutné pracovať na znížení emisií uhlíka, ktoré sú dlhodobo veľkým znečisťovateľom životného prostredia.

Foto Pexels/Kindel Media

Nielen automobilky si uvedomujú, že iba elektrifikácia nestačí. Musíme sa na produkovanie emisií pozrieť komplexne. Snaha o znižovanie priamych aj nepriamych emisií je výzvou v rámci celého procesu výroby vozidiel, dodávateľského reťazca či logistiky. Napríklad Volvo podniká kroky k dosiahnutiu úplnej klimatickej neutrality. V rokoch 2018 až 2025 by malo znížiť uhlíkovú stopu počas životného cyklu až o 40 % na jedno vozidlo a obmedziť tým negatívny vplyv na životné prostredie.
Veľký problém so znížením emisií má cestná nákladná doprava. Ak bude odvetvie pokračovať v aktuálne nastavenom trende, cieľ sa nedosiahne. Aby sa to podarilo, je nutné znížiť tvorbu emisií o viac ako 80 % za menej ako 30 rokov. Odvetvie si už stanovilo plán, ako záväzok splniť. Jeho súčasťou má byť podpora a výmena poznatkov na globálnej úrovni, ktorá okrem iného povedie k čo najskoršiemu prechodu na nákladné vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami.

Súčasťou zmeny je obehové hospodárstvo

Foto Unsplash/SCREEN POST

Opatrenia, ktoré pokrývajú všetky články hodnotového reťazca a zahŕňajú výrobu, spotrebu, opravu, repasáciu či nakladanie s odpadom až po návrat surovín späť do obehu v podobe druhotných surovín, hrajú v automobilovom priemysle významnú rolu. Aby bolo neustále znižovanie emisií zrealizovateľné, je nevyhnutné prijatie obehového hospodárstva. Vedúci globálnej udržateľnosti spoločnosti Volvo Cars Anders Kärrberg tvrdí, že si prijatie tohto typu hospodárstva vyžaduje, aby prehodnotili všetko, čo robia a ako to robia. Preto kladú veľký dôraz na integráciu udržateľnosti do spôsobu, akým spoločnosť myslí a pracuje. Okrem kolobehu recyklácie materiálov, akými sú oceľ či hliník, chce tiež Volvo existujúce diely repasovať a opätovne použiť. Vďaka týmto opatreniam by mala spoločnosť v roku 2040 dosiahnuť svoj cieľ – klimatickú neutralitu.

Zdroje:
https://www.anthropocenemagazine.org/2022/01/evs-crush-combustion-cars-even-when-weighing-emissions-from-battery-and-electricity-production/
https://www.nature.com/articles/s41467-021-27247-y
https://www.myev.com/research/ev-101/how-long-should-an-electric-cars-battery-last
https://www.mojelektromobil.sk/myty-a-fakty-o-elektromobiloch-aka-je-zivotnost-baterii-v-elektrickych-autach/
https://www.nationalgrid.com/stories/journey-to-net-zero-stories/what-happens-old-electric-car-batteries
https://www.volvocars.com/intl/v/sustainability/highlights
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/280872/volvo-cars-to-lower-co2-emissions-and-save-billions-in-circular-business-aim
https://auto.sme.sk/c/22643027/volvo-ma-plan-ako-znizit-emisie-a-este-aj-usetrit.html
https://www2.deloitte.com/sk/sk/pages/spotrebitelsky-sektor/articles/znizovanie-emisii-co2-v-cestnej-nakladnej-doprave.html

Tento článok je sponzorovaným obsahom.

Komentáre