Elektronická vrecková kalkulačka

V predošlom čísle sme sa oboznámili s vreckovými mechanickými kalkulačkami. Teraz sa pozrieme na začiatok nástupu elektronických kalkulačiek.

Vynájdenie tranzistora spôsobilo revolúciu v mnohých oblastiach techniky. V niektorých sa pokrok dostavil prekvapujúco rýchlo a jednoducho (napr. tranzistorové rádiá). Jedna z prvých elektronických vreckových kalkulačiek vyrobená okolo roku 1972 je však ukážkou toho, že nástup elektroniky pri náhrade mechanických vreckových kalkulačiek nebol jednoduchý.

Porovnanie SHARP EL-811 s mechanickou vreckovou kalkulačkou RYCHLOPOČTÁŘ.
Porovnanie SHARP EL-811 s mechanickou vreckovou kalkulačkou RYCHLOPOČTÁŘ.

Samotná hmotnosť batérií bola väčšia ako hmotnosť mechanických kalkulačiek. Príkladom je aj jedna z prvých ručných kalkulačiek s batériovým napájaním a pamäťovou funkciou SHARP EL-811. Mala 8-miestny displej s číslicami v štylizovanom tvare. Umožňovala vykonávať štyri základné matematické operácie (+ – × :).

  • Rozmery  SHARP EL-811  105 × 172 × 43 mm  (š × d × v)
  • Rozmery  RYCHLOPOČTÁŘ  84 × 137 × 4 mm

 

Štefan Holakovský

Foto autor, pixabay