Energia – zelená aj efektívna

V novembrovej vedeckej kaviarni budeme diskutovať o obnoviteľných a alternatívnych zdrojoch energie, o možnostiach ich využitia vo veľkých energetických systémoch, ale aj v bežných domácnostiach.

38-39-solarpanelV súčasnosti sa na celom svete zdôrazňujú a vo všetkých smeroch skloňujú pojmy energia, energetika a zdroje energie, pričom nenájdete vyhlásenie alebo správu, v ktorej tieto pojmy nie sú spojené s emisiami poškodzujúcimi životné prostredie, ale aj s reálnou hrozbou nedostatku tradičných palív v blízkej budúcnosti. Nedávne vízie veľkého podielu obnoviteľných zdrojov v energetike sú tak už dnes v niektorých odvetviach bežnou realitou. V tých ďalších ich to pravdepodobne veľmi skoro čaká. Súčasný spôsob života si už nevieme predstaviť bez energie. Ale ako zabezpečiť dostatok energie pre čoraz väčší počet obyvateľov zemegule zmenšujúcimi sa energetickými zásobami, navyše tak, aby sme čo najmenej znečisťovali životné prostredie? Prvým krokom je znižovanie spotreby energie či už technickými opatreniami, alebo zmenou nášho správania sa. Druhým je hľadať nové spôsoby získavania a výroby elektrickej a tepelnej energie. To znamená hľadať nové možnosti. Ak kladieme dôraz na ekológiu aj ekonomiku, hľadajme ich čo najbližšie k nám, k miestu spotreby. Aké sú teda alternatívne a obnoviteľné zdroje energie? V ktorých odvetviach sú jedny efektívnejšie ako druhé? Kedy nie je vhodné ich význam preceňovať a kedy, naopak, podceňovať? Na prednáške sa dozviete o zásadách efektívneho využitia alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, podnikoch či vo veľkých energetických systémoch. A tiež o najnovších výdobytkoch vedeckého výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov.

R

Foto pixabay