Ericsson a univerzita King’s College v Londýne spoločne predstavili 5G hmatovú robotickú chirurgiu

Ericsson a vysoká škola King’s College London spoločne predstavili použitie 5G siete  pri hmatovej robotickej chirurgii na veľtrhu 5G World 2016, ktorý sa uskutočnil 29. a 30. júna  2016 v Londýne.

28179240482_b74eda1f9c_oAko príklad „diaľkového ovládania a zákroku“ v lekárskom prostredí s pomocou 5G siete bola predstavená sonda ako robotická náhrada biologického prsta, ktorá chirurgovi poskytuje pocit hmatu v minimálne invazívnej chirurgii. Sonda je schopná posielať presnú lokalizáciu tvrdej uzliny v mäkkom tkanive v reálnom čase. Tento „robotický prst“ je zároveň schopný identifikovať tkanivá s rakovinou a vysielať späť k chirurgovi hmatovú spätnú väzbu s informáciou o tkanive.

Návštevníci stánku firmy Ericsson na londýnskom veľtrhu 5G World 2016 si mohli vyskúšať 5G latenciu počas riadenia pohybu robotického prsta s hmatovou rukavicou. Akonáhle sonda počas simulácie detegovala tvrdé tkanivo, vyslala hmatový signál späť k užívateľovi, ktorý zariadenie ovládal. K dispozícii bol aj vizuál prostredníctvom videa, ktorý vďaka blízkemu pohľadu na model mäkkých tkanív informoval o tom, čo sa deje. To všetko bolo riadené prostredníctvom softvérovo definovanej siete, ktorá bola nakonfigurovaná tak, aby poskytovala potrebnú kvalitu služieb počas celého priebehu spojenia (tzv. end to end),čo je jeden zo základných konceptov 5G.

Valter D’Avino, riaditeľ spoločnosti Ericsson pre západnú a strednú Európu, povedal: “Vďaka tejto 5G demonštrácii sme mohli ukázať, do akej miery je latencia kritickou súčasťou toho, čo môže 5G priniesť, v tomto prípade umožnenie hmatu spolu s poskytnutím živého videa pre úspešné zvládnutie operácie na diaľku.”

Profesor Mischa Dohler, vedúci centra pre telekomunikačný výskum na oddelení informatiky univerzity King’s College London, k tomu dodal: “Vďaka tomu, že 5G umožní lepší minimálne invazívny chirurgický zákrok, sa množstvo aplikácií využívajúcich túto schopnosť dramaticky zvýši s tím, že tieto zákroky nebudú geograficky obmedzené. Umožní to tak celosvetové mentorstvo a rozšírenie možností diagnostiky a chirurgických zásahov.”