Eurokódy v stavebníctve EÚ

Foto Pixabay

Efektívny stavebný dizajn predstavuje základ bezpečných, odolných a udržateľných budov. Miestne klimatické, geografické a geologické podmienky ako množstvo snehu, prípadne zemetrasenia, výrazne ovplyvňujú bezpečnosť budov a majú tak priamy vplyv na cenu výstavby a kvalitu života. Spoločné výskumné centrum Európskej únie (JRC) sa nedávno podujalo zrevidovať spôsob vytvárania máp seizmických a klimatických požiadaviek, ako je napríklad vietor, sneh, priebeh teploty, v stavebnom priemysle. Stavebníctvo je veľmi dôležitou súčasťou európskej ekonomiky. Predstavuje približne 10 % hrubého domáceho produktu Európskej únie a ponúka 20 miliónov pracovných miest. V súčasnosti nahrádzajú európske krajiny svoje národné štandardy takzvanými eurokódmi – štandardmi, ktoré kladú univerzálne technické požiadavky a vyznačujú sa jednotným prístupom k návrhu budov, inžinierskym riešeniam a stavebným materiálom. Eurokódy sú prispôsobené potrebám lokálnych podmienok – geologickým, geografickým aj klimatickým, pričom umožňujú každej krajine zvoliť si vlastnú úroveň bezpečnosti. Príkladom takéhoto individuálneho prístupu sú práve mapy seizmického a klimatického ohrozenia.

JK