Eurokódy v stavebníctve EÚ

Efektívny stavebný dizajn predstavuje základ bezpečných, odolných a udržateľných budov. Miestne klimatické, geografické a geologické podmienky ako množstvo snehu, prípadne zemetrasenia, výrazne ovplyvňujú bezpečnosť budov a majú tak priamy vplyv na cenu výstavby a kvalitu života. Spoločné výskumné centrum Európskej únie (JRC) sa nedávno podujalo… pokračuj