Európske ciele v znižovaní uhlíkových emisií a spolupráca v jadrovej energetike

Posledné stretnutie organizácie New Nuclear Watch Europe (NNWE) sa konalo v Bratislave 3. októbra spoločne s 11. fórom European Nuclear Energy Forum 2016. Predseda NNWE, Tim Yeo, na stretnutí uviedol, že si je istý úlohou, ktorú jadro zohrá pri plnení európskych cieľov v oblasti znižovania uhlíkových emisií, a nutnosťou povzbudenie nových investícií do jadra.

Podľa odhadov organizácie International Energy Agency (IEA) si musí Európa zachovať celkový inštalovaný výkon v oblasti znižovania uhlíkových emisií vo výške 150 až 160 GW (z toho asi 100-120 GW na území EÚ), aby bola schopná splniť svoje ciele v tejto oblasti a zodpovedajúcou mierou prispieť k snahám udržať globálne oteplenie pod 2°C do roku 2050. Nahradenie súčasných európskych jadrových elektrární znamená do roku 2050 postaviť nové bloky o celkovom inštalovanom výkone 120 GW, čo vychádza na spustenie troch až štyroch nových blokov každý rok, pričom jeden až dva by mali byť na území EÚ.

Tim Yeo situáciu komentuje slovami: “Výstavba nových jadrových blokov je pre európske ciele v oblasti znižovania uhlíkových emisií zásadná. Od začiatku storočia bolo v Európe pripojených k sieti len 11 nových blokov a len dva v Európskej únii. To znamená, že pre splnenie svojich cieľov musí Európa zvýšiť tempo novej výstavby asi päťnásobne.” “Je nutné sledovať politiku EÚ a naladiť ju pozitívnejšie voči jadru,”dodáva Yeo.

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) uvádza, že v Európe je vo výstavbe 15 jadrových blokov, z toho len štyri v krajinách EÚ. Z celkom 14 blokov, ktorých výstavba má v Európe začať do dvoch rokov, ich je sedem na území EÚ. Týchto sedem blokov ale nie je možné postaviť bez spolupráce s Ruskom alebo Čínou.
Jeden z účastníkov na podujatí, Vladimír Slugeň, prezident slovenskej Nukleárnej spoločnosti, povedal: “Tvorcovia energetickej politiky by mali pri príprave dokumentov o príspevku svojich krajín k plneniu dohody z parížskej konferencie COP 21 brať do úvahy každú technológiu, ktorá zníži antropogénne emisie skleníkových plynov. Žiadna taká technológia by nemala byť obmedzená alebo vylúčená. Existujúce alebo potenciálna úloha jadrovej energetiky v znižovaní emisií by sa mala zvážiť v kontexte podmienok panujúcich v jednotlivých krajinách.

Ďalším účastníkom bol Dimitrij Suchanov, generálny riaditeľ spoločnosti Atomenergopromsbyt patriacej do štruktúry Rosatomu. Uviedol: ” V Rosatome sledujeme to, ako sa vyvíja dnes uplatňovaný prístup k jadru. Veľká Británia je dobrým príkladom efektívneho prístupu k zmene energetickej politiky, pretože vníma jadro aj obnoviteľné zdroje ako bezemisný zdroj energie a vyvíja a používa zodpovedajúce kroky na podporu investícií. Podobné priority sleduje aj Rusko, kde sa rozvíja jadro aj obnoviteľné zdroje.”
Delegáti, vrátane zástupcov organizácií Nuclear Energy Agency pri OECD, FORATOM, spoločnosťou Rosatom, EDF, Westinghouse a KHNP, a stáli predstavitelia Európskej únie podrobne diskutovali o prekážkach pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti jadra.

Účastníci sa zhodli na tom, že vysoké náklady na výstavbu sú hlavnou výzvou pre projekty výstavby nových blokov a že vyžadujú väčšiu mieru štandardizácie komponentov a materiálov dostupných všetkým dodávateľom, ktorí spĺňajú súčasné požiadavky a normy. Diskutovali možnosti tejto štandardizácie, ktorá by mala byť podporená vládami jednotlivých krajín alebo celoeurópskou zhodou. Avšak sú si istí tým, že rýchlejším a praktickejším riešením bude vzájomne prospešná krátka aj strednodobá spolupráca spoločností, ktoré vyvíjajú a dodávajú jadrové technológie.

Foto Pixabay