Európski lídri digitalizácie sa v Bruseli dohodli – internet potrebujú aj v Afrike!

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, belgický podpredseda vlády Alexander De Croo a podpredseda Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip otvorili v Bruseli 1. decembra konferenciu venovanú informatizácii rozvojových krajín.2016_12_06_p-pellegrini_konf_brusel_1-12-16

Hlavnou témou bola úloha digitálnych technológií pri poskytovaní rozvojovej pomoci Afrike, Ázii či Latinskej Amerike. Rýchle šírenie a rozvoj informačných a komunikačných technológií, vrátane internetu, má totiž zásadný celosvetový dosah a vytvára nielen pozitívne príležitosti z hľadiska trvalo udržateľného rastu ekonomík a rozvoja spoločnosti, ale posilňuje tiež postavenie ľudí a demokratické procesy vo verejnej správe. Zároveň však so sebou prináša nové výzvy a hrozby.

„Vo svete stále pretrváva digitálna priepasť. Výhody z informatizácie spoločnosti tu nie sú pre všetkých a to je veľký problém. My si v súčasnosti už ani nevieme predstaviť život bez internetu, rôznych webových a mobilných aplikácií, či bez spoľahlivého technického vybavenia, pričom v mnohých krajinách o týchto vymoženostiach možno ešte ani nepočuli. Takto by to nemalo byť,“ uviedol Peter Pellegrini.

Experti preto volajú po zrovnoprávnení zvyšku sveta – je potrebné venovať osobitnú pozornosť práve nedostatočne pokrytým územiam, ale aj marginalizovaným komunitám, najmä v najmenej rozvinutých krajinách, ako aj podpore rodovej rovnosti, mladých ľudí a tiež začleňovaniu osôb so zdravotným postihnutím. „Digitálne technológie by mali slúžiť k lepšiemu životu pre miliardy ľudí na celom svete!“, dodal vicepremiér.

Povedal tiež, že je potrebné naštartovať systematickú podporu malých a stredných podnikov vrátane začínajúcich firiem v rozvojových krajinách napríklad cez zjednodušený prístup k získaniu financií na ich rozvoj, či prevádzku, ak pôsobia v oblasti inovácií, či rozvíjajú digitálny obsah, vytvárajú softvér či aplikácie relevantné pre danú oblasť.

Slovensko v rámci svojho predsedníctva iniciovalo prijatie záverov Rady k podpore využívania digitálnych technológii v rozvojových politikách EÚ, ktoré definujú ciele a prostriedky na odstraňovanie vyššie spomínanej digitálnej priepasti vo svete. Tieto závery, ktoré boli prijaté Radou ministrov pre zahraničné veci dňa 28. novembra 2016, napomôžu udať nový kurz európskej rozvojovej politike a to vo svetle digitálnej revolúcie.