EXKURZIA o materiáloch a energii

Doktor Jerz víta študentov z Gymnázia svätého Františka z Assisi v Žiline na exkurzii v SMART GRID laboratóriu.
Doktor Jerz víta študentov z Gymnázia svätého Františka z Assisi v Žiline na exkurzii v SMART GRID laboratóriu.

V apríli sa zúčastnili víťazi našej súťaže k príspevku o energii, študenti z Gymnázia svätého Františka z Assisi v Žiline, exkurzie v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV (ÚMMS SAV).

Počas exkurzie sa im venoval autor článku o optimálnych spôsoboch využitia energie dr. Ing. Jaroslav Jerz, vedúci SmartGrid laboratória ÚMMS SAV. Doktor Jerz študentov oboznámil s hlavnými aktivitami Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.
Medzi najznámejšie výsledky ústavu patrí vývoj progresívnych kovových materiálov na báze neželezných kovov, najmä kovové peny, kompozitné materiály s kovovou matricou a intermetalické zliatiny. Tieto nové materiály sa uplatnili aj v zahraničí, napríklad súčiastky z penového hliníka nájdeme v automobiloch Audi Q7, Ferrari Modena a v železničných vozňoch Siemens. V praxi sa používajú aj výhrevné a chladiace stropné panely z penového hliníka a množstvo ďalších výrobkov.
Študenti si prehliadli SMART GRID laboratórium, ktoré slúži na demonštráciu moderných možností získavania, uskladňovania a využívania energie z obnoviteľných zdrojov. V laboratóriu sa mohli na praktických ukážkach presvedčiť, ktoré z obnoviteľných zdrojov sú vhodné na znižovanie nákladov pri prevádzke rodinných domov, škôl či kancelárií. Doktor Jerz študentov oboznámil aj s princípmi uskladňovania a využívania energie z obnoviteľných zdrojov a odpovedal na ich otázky.

42-43 studenti

 

 

 

 

 

 

 

VJ,
foto autor