Expedície za extrémofilmi

Slovenská marsonautka Michaela Musilová sa v najbližšom období zameria na výskum extrémnych foriem života na najvyšších vrcholoch kontinentov, aby ľudstvo lepšie poznalo prípadný život na Marse.

Dr. Michaela Musilová – slovenská vedkyňa, marsonautka a astrobiologička predstavila slovenskej verejnosti svoje ďalšie plány. Tlačovú konferenciu mala v Bratislave na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, na ktorej je hosťujúcou profesorkou a prednáša o astrobiológii a vesmírnom výskume, v rámci študijného programu Kozmické inžinierstvo.
Od septembra tohto roku sa M. Musilová plánuje pustiť do nového projektu Koruna Zeme. Ide o sériu siedmich výstupov na najvyššie vrcholy jednotlivých kontinentov, ktoré mám v pláne absolvovať počas najbližších približne štyroch rokov. Začíname na Kilimandžáre – čo je najvyšší vrchol Afriky, kam vyrážame už 31. augusta tohto roku, objasnila vedkyňa.
V rámci prípravy na expedície absolvovala aj viacero túr po horách v Ekvádore, Peru a Slovinsku.
Cieľom jej najnovšieho projektu je skúmať extrémofily – teda mikroorganizmy, ktoré žijú v extrémnych podmienkach, ako napríklad na vrcholoch týchto hôr. Predpokladá, že tieto mikroorganizmy sú také odolné, že by sa mohli porovnávať s tými, ktoré by sa teoreticky mohli nachádzať aj na Marse. Je to pokračovanie jej výskumu v oblasti astrobiológie, na ktorom dlhoročne pracuje s NASA.
Počas expedícií bude M. Musilová a jej tím testovať aj rôzne technológie a produkty spojené s jej astrobiologickým výskumom. Veľmi dôležitá časť projektu je zameraná na vzdelávacie a popularizačné aktivity. O výskume, ktorý budú realizovať, chcú informovať verejnosť a zapojiť do neho aj mladých ľudí. Do expedícií budú napríklad zaraďované študentské vedecko-technické projekty, ktoré budú navrhovať deti z rôznych končín sveta.
Projekt je celosvetovým unikátom – na týchto vrcholoch sa obdobné výskumné a vzdelávacie aktivity ešte nikdy nevykonávali. Okrem extrémofilov však ide doktorka Michaela Musilová so svojím tímom skúmať aj zamorenie vrcholov mikroplastami a iným znečistením. Mojím zámerom je vykonať všetky expedície čo najekologickejšie a čo najhumánnejšie. Chcem poukázať na to, aká je krehká naša planéta a ako sa môžeme lepšie o ňu starať. Planétu máme len jednu a ak každý jeden z nás neprispeje svojím dielom k jej záchrane – ani odsťahovanie sa na Mars nám nepomôže.
Ak sa všetko podarí podľa aktuálnych plánov, výstupy by mala ukončiť expedícia na Mount Everest o necelé štyri roky.
Vedkyňa pokračuje v spolupráci s NASA a vo svojich plánoch jedného dňa byť v posádke, ktorá poletí na Mars. Doktorka Michaela Musilová posledné štyri roky pôsobila ako riaditeľka výskumnej stanice simulovaných misií na Mars a Mesiac na Havaji – HI-SEAS. Velila viac ako 30 simulovaným misiám a celkovo ich realizovala viac ako 40. Dlhodobo spolupracuje so špičkovými svetovými vedcami a univerzitami a vyšla aj kniha o jej živote Žena z Marsu.

Text a foto tím Michaely Musilovej