Expresné odhalenie diabetu

Medzinárodná biotechnologická firma Klick Labs vyvíja zaujímavú novinku, ktorá môže zvýšiť presnosť identifikácie diabetu 2. typu pomocou aplikácie v smartfóne.

Foto Pixabay

Svetová zdravotnícka organizácia pravidelne zverejňuje štatistické údaje vzťahujúce sa na diabetes mellitus (DM, hovorovo cukrovku) – chronické ochorenie, ktoré vzniká, keď pankreas neprodukuje dostatok inzulínu, alebo keď telo nevie vyprodukovaný inzulín efektívne využiť. Z údajov vyplýva, že celosvetovo sa počet ľudí s cukrovkou zvýšil zo 108 miliónov v roku 1980 na 422 miliónov v roku 2014. Výskyt choroby rástol rýchlejšie v nízkopríjmových krajinách než v tých bohatších. Medzi rokmi 2000 až 2019 narástla úmrtnosť o 3 %. V roku 2019 spôsobil DM a ním vyvolané choroby obličiek úmrtia približne dvoch miliónov ľudí, zároveň je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, mŕtvice a amputácie dolných končatín.
Pod názvom diabetes mellitus sa ukrývajú tri ochorenia: prediabetes, DM 1. typu a DM 2. typu. Vyšetrenie na prítomnosť prediabetu a DM 2. typu sa doteraz robilo krvnými testami, ktoré sú nákladné a trvajú príliš dlho. Nedávno vedci objavili novú metódu umožňujúcu vyhodnotiť test s minimálnymi nákladmi a za krátke časové obdobie. Metóda nevyžaduje žiadne špeciálne prístroje, iba aplikáciu v smartfóne.
Za perspektívnou novinkou stojí medzinárodná biotechnologická firma Klick Labs, ktorá nedávno zverejnila výsledky testu svojej novej metódy na 267 účastníkoch, z ktorých 192 cukrovku nemalo a 75 malo DM 2. typu. Každý účastník testu nahovoril do aplikácie v smartfóne špecifickú vetu, a to až šesťkrát za deň po dobu dvoch týždňov. Vznikli tak hlasové záznamy v trvaní šesť až desať sekúnd. Následná analýza 14 akustických charakteristík z 18 465 vzoriek ukázala, že medzi diabetickými a nediabetickými účastníkmi testovania existuje konzistentný rozdiel v takých zvukových parametroch, akými sú napríklad výška hlasu (frekvencia) a intenzita zvuku. Aj keď tieto rozdiely neboli ľudským uchom postrehnuteľné, vyhodnocovací softvér ich identifikoval.
Tento program v kombinácii s údajmi o pacientovi s presnosťou na 89 % odhalil ženy s DM 2. typu, u mužov bola presnosť identifikácie 86 %. Dá sa očakávať, že ďalším vývojom tejto technológie sa presnosť identifikácie ochorenia ešte zvýši.
Dôležité je, že DM 2. typu sa dá ovplyvniť a predísť mu – zdravou výživou, pravidelnou telesnou aktivitou, udržiavaním optimálnej hmotnosti a nefajčením.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.