Extrapolácie 2017

Tohtoročné Extrapolácie 2017 sa uskutočnia 25. 9. 2017 – 31. 10. 2017. Hlavným mestom konania podujatia je Banská Bystrica. Ďalšie mestá, kde sa Extrapolácie 2017 uskutočnia sú Bratislava, Košice a Žilina. Záštitu nad podujatím na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní na Slovensku prevzali Ing. Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica a doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja BelaCieľom podujatia Extrapolácie 2017 je prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti. Taktiež je cieľom motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT a pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“ (Košice 2015, Bratislava 2016). V neposlednom rade je cieľom podujatia Extrapolácie 2017 rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

Viac informácií o podujatí nájdete na webstránke www.extrapolacie.sk/2017/.