Februárové tvorivé dielne vo FabLab-e

Otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť FabLab ponúka aj vo februári priestor na oboznámenie sa s technológiami digitálnej výroby 21. storočia.

V stredu 5. 2. 202017.30 h sa v tvorivej dielni FabLab Slovensko bude konať seminár s názvom Hlboké učenie pre robota sledujúceho čiaru. Seminár bude viesť Michal Chovanec. Prednáška bude zameraná na použitie konvolučnej neurónovej siete na riadenie robota sledujúceho čiaru. Táto sieť z niekoľkých po sebe idúcich meraní klasifikuje krivosť čiary, vďaka čomu robot dokáže akcelerovať na rovinkách. Zatáčanie a riadenie motorov zabezpečujú konvenčné PID regulátory. Samotná sieť vidí maticu dát zo senzorov, 8 × 8. Keďže sa kladú požiadavky na reálny čas (vzorkovanie 200 Hz), sieť musí byť dobre optimalizovaná. Toto je neľahká úloha pre malý MCU, Cortex-M4F, 72 MHz.
Michal Chovanec je výskumník v oblasti umelej inteligencie a jej výpočtových prostriedkov. Doktorát získal na Žilinskej univerzite v Žiline. Pôsobí vo firme Tachyum v Bratislave. Okrem iných úspechov získal zlatú medailu v súťaži ISTROBOT v kategórii Stopár.

V rámci projektu RoboCoop sa konajú v priestoroch FabLab-u bezplatné školenia robotiky pre základné a stredné školy Bratislavského samosprávneho kraja. Ďalšie informácie a rezervácia na stránke robocoop.eu/sk/workshop.html.

FabLab pri CVTI SR je partnerom RoboCoop – projektu realizovaného prostredníctvom Operačného programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko spolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF.

FabLab Bratislava je detašovaným oddelením Centra vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nachádza sa v budove Vedeckého parku Univerzity Komenského na Ilkovičovej 8 v Bratislave. Pracovníci FabLab-u sú k dispozícii každý pracovný deň pre všetkých záujemcov o zhmotňovanie svojich snov, na adrese www.fablab.sk aj mimo pracovných hodín.

Ing. Jozef Vaško
FabLab pri CVTI SR

Komentáre