Festival vedy a techniky AMAVET 2020

Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s klubmi pôsobiacimi v rámci Slovenska opäť pripravuje krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) v mestách Košice (Košický a Prešovský kraj), Banská Bystrica (Banskobystrický kraj), Žilina (Žilinský kraj), Partizánske (Trenčiansky kraj), Nitra (Nitriansky kraj) a Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj).

Dátum ukončenia registrácie projektov pre všetky krajské kolá je 7. októbra 2020 (vrátane).

Žiaci stredných škôl, ale aj žiaci druhého stupňa základných škôl môžu svoje výskumné projekty prihlasovať individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 11. do 13. novembra 2020. Vzhľadom na opatrenia pred šírením COVID-19 formu realizácie celoslovenského finále prispôsobíme aktuálnej situácii a budeme o nej informovať na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk, zdôraznil výkonný riaditeľ súťaže Dávid Richter.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) – laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy – je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 30 rokov. Združuje 4 500 aktívnych členov v 56 kluboch po celom Slovensku. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí. Kluby pracujú v oblasti astronómie , robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o Zemi aj v iných vedných disciplínach. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom. Viac informácií nájdete na www.amavet.sk

Veľkou motiváciou žiakov k tvorbe projektov a k prihlasovaniu sa do súťaže je, že každoročne víťazi celoslovenského finále FVAT získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky, súťaže a vecné ceny. Pre zaistenie zdravia všetkých účastníkov platia na krajských kolách i celoslovenskom finále epidemiologické opatrenia: účasť na podujatí len s prekrytím horných dýchacích ciest, pri vstupe dezinfekcia rúk, respiračná etiketa – kašlať, kýchať do vreckovky a zahodiť ju do koša, nepodávať si ruky (nahradiť napr. úsmevom alebo úklonom), odstup od cudzích osôb aspoň dva metre. Organizátor zabezpečí maximálny počet účastníkov podľa aktuálne platných opatrení. Súčasne sa v Aureliu uskutoční aj Festival štyroch živlov (F4Ž) pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl. Po výborných skúsenostiach pri objavovaní talentov v prírodných vedách v mladšej vekovej skupine, medzi žiakmi základných škôl, AMAVET organizuje už tretí ročník F4Ž. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Podrobnejšie informácie o Festivale štyroch živlov a registrácii sú na www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov.

Ján Nemec, AMAVET

PREHĽAD TERMÍNOV KRAJSKÝCH KÔL FVAT AMAVET

16.10. 2020 Košický a Prešovský kraj, Košice, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, Košice

16.10. 2020 Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

16.10. 2020 Žilinský kraj, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina

16.10. 2020 Trenčiansky kraj, Partizánske, budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske

16.10. 2020 Nitriansky kraj, Nitra, Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra.

23.10. 2020 Bratislavský a Trnavský kraj, Bratislava, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava Podrobné informácie o krajských kolách a registrácii na FVAT sú na www.festivalvedy.sk.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre