Giganty ľadovej doby

Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave pripravilo v spolupráci so spoločnosťou Giganti s. r. o. výstavu trojrozmerných rekonštrukcií gigantických živočíchov v skutočnej veľkosti, ktoré žili v rôznych častiach našej planéty pred desiatkami až stovkami tisíc rokov. Modely sú výsledkom úspešnej spolupráce umelcov a paleontológov. Ohromujú nielen svojou veľkosťou, ale najmä realistickým stvárnením vyhynutých obrov.

Výstava s názvom „Giganty ľadovej doby“ bude sprístupnená pre verejnosť od 18. februára do 18. júna 2017 v budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave. Na výstavu platí osobitné vstupné; bežná vstupenka do múzea na výstavu neplatí.

Výstava „Giganty ľadovej doby“ Vás zavedie do obdobia starších štvrtohôr (pleistocénu). Štvrtohory sú najmladšie obdobie v dejinách Zeme, ktoré začalo pred 2,8 miliónmi rokov a trvá dodnes. Pleistocén bolo veľmi dynamické obdobie, keď sa na našej planéte periodicky striedali výrazne chladné, suché obdobia (ľadové doby) s teplými, vlhšími obdobiami (medziľadové doby). Klimatické zmeny mali vplyv aj na spoločenstvá rastlín a živočíchov, ktoré sa prispôsobili novej klíme alebo vyhynuli, či migrovali do priaznivejších oblastí. Táto unikátna výstava prezentuje modely 16 druhov obrovských živočíchov, ktoré žili v období pleistocénu a väčšina z nich v jeho závere, asi pred 11 500 rokmi, vyhynula. Jedine dva druhy – pratur a vták moa prežili až do mladších štvrtohôr – holocénu a vymreli až začiatkom 17. storočia.

Okrem všeobecne známych cicavcov, ako napríklad mamut srstnatý, nosorožec srstnatý, jeleň obrovský, medveď jaskynný, lev jaskynný a ďalšie, ktoré žili v našich zemepisných šírkach, spoznáte i menej známe cicavce, napríklad obrovského bobra, ktorý žil v Severnej Amerike, alebo juhoamerického leňocha a pásavca a ďalšie obrovské cicavce z rôznych oblastí Zeme. Jediný predstavený živočích, ktorý nepatrí do triedy cicavcov je obrovský vták moa rodu Dinornis, ktorý žil na Novom Zélande.

Výstava poskytuje jedinečnú možnosť pozrieť si zvieratá z bezprostrednej blízkosti a prostredníctvom verných modelov zoznámiť sa nielen s ich skutočným vzhľadom a ohromujúcou veľkosťou, ale i so spôsobom života.

Celkom 18 modelov vyhynutých zvierat v skutočnej veľkosti bolo vytvorených v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. Sú vydareným výsledkom spolupráce českých výtvarníkov a paleontológov. Vystavená kolekcia trojrozmerných rekonštrukcií pleistocénnych obrích cicavcov je najväčším súborom tohto druhu v strednej Európe a mala dosiaľ veľký úspech v mnohých krajinách.