Grafén – zdroj energie?

Vedci objavili ďalšiu možnosť využitia jednoatómovej vrstvy uhlíka.

O graféne sa v svetovej odbornej i populárnej literatúre popísalo skutočne veľa, pretože ide o materiál, ktorý má pozoruhodné a z hľadiska praktického využitia mimoriadne významné vlastnosti. Mnohé špičkové vedecké tímy sa venujú skúmaniu grafénu, pričom objavujú ďalšie potenciálne využiteľné vlastnosti. Grafénom sa nazýva jednoatómová planárna (dvojrozmerná) vrstvička, tvorená atómami uhlíka usporiadanými do pravidelných šesťuholníkov (hexagonálna štruktúra). Grafén je najpevnejší známy materiál a vyznačuje sa veľmi vysokou elek- trickou i tepelnou vodivosťou. Vedecký tím University of Arkansas nedávno objavil ďalšiu nezvyklú vlastnosť grafénu, ktorá ma široké možnosti uplatnenia. Tento tím si všimol neustávajúce vibrácie uhlíkových atómov, ktoré spôsobujú vlnenie grafénovej vrstvičky. Na zachytenie energie, generovanej týmito pohybmi, vedci vyvinuli zariadenie, ktoré nazvali Vibration Energy Harvester (zberač vibračnej energie). Zo štvorčeka grafénu s dĺžkou strany 10 mikrometrov vedecký tím vygeneroval elektrický výkon 10 mi- krowattov. Je to síce veľmi malý výkon, ale keď si uvedomíme, že na špendlíkovú hlavičku možno umiestniť až 20 000 takých miništvorčekov, dostaneme sa k výkonu, ktorý postačuje na napájanie malých elektronických zariadení, akými sú náramkové hodinky, srdcové stimulátory či načúvacie prístroje – a to po nekonečne dlhú dobu. Tento objav môže viesť k skonštruovaniu takmer nevyčerpateľných grafénových batérií.

RM
foto wikipédia

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 02/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.