Hovory so spiacimi

Počúvanie uvoľňujúcich slov počas spánku spomaľuje srdce. Zistenie vedcov z GIGA – Cyklotrónového výskumného centra na Univerzite v Liège ukazuje, že spiace telo reaguje na vonkajší svet a niektoré informácie zo zmyslového prostredia môžu ovplyvniť kvalitu spánku. Vedci skúmali, či je telo počas spánku skutočne odpojené od vonkajšieho sveta. Zamerali sa na to, ako sa mení srdcový tep, keď počas spánku počujeme rôzne slová. Zistili, že relaxačné slová spomaľujú srdcovú činnosť, zatiaľ čo neutrálne slová takýto účinok nemali.

Foto Freepik.com/diana.grytsku

V predchádzajúcej štúdii vedci analyzovali elektroencefalogram s údajmi z mozgu a ukázali, že relaxačné slová zvyšujú dĺžku hlbokého spánku a jeho kvalitu. V novej štúdii analyzovali srdcovú aktivitu z elektrokardiogramu, aby túto hypotézu overili, a zistili, že srdce spomalí svoju činnosť až po relaxačných, ale nie kontrolných slovách. Markery srdcovej aj mozgovej aktivity potom porovnali, aby rozlíšili, do akej miery prispievajú k modulácii spánku zvukovými informáciami.
Vedelo sa, že srdcová aktivita priamo prispieva k tomu, ako vnímame svet, ale takéto dôkazy sa doteraz získali v bdelom stave. Výskumníci z Liège ukázali, že to platí aj v spánku, čím ponúkli nový pohľad na zásadnú úlohu telesných reakcií nad rámec mozgových údajov pre naše chápanie spánku.

Zo stránky EurekAlert! spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.