Hraničná teplota pre život

Tím výskumníkov vŕta do morského dna, hľadajú život pri vysokých teplotách.

34-35-schema-vrtaniaVedcov už dávnejšie zaujíma otázka, pri akej najvyššej teplote ešte môže existovať život v takej forme, ako ho poznáme na zemeguli. Doterajšie výskumy a prieskumy ukázali, že v blízkosti horúcich prieduchov na morskom dne môžu prežívať organizmy aj pri teplote tesne nad 120 ºC. Za organizmy, ktoré majú takpovediac najhorúcejší život, sa v súčasnosti považujú jednobunkové organizmy Geogemma barosii, prežívajúce a replikujúce sa v spomenutých hydrotermálnych prieduchoch pri teplote až 121 ºC. Medzinárodný výskumný tím, pozostávajúci z 31 vedcov z ôsmich krajín, sa v súčasnosti pokúša zistiť, či vo veľkých hĺbkach pod dnom oceánu existuje život aj pri vyšších teplotách než doterajšia zistená hodnota. Ide o misiu v rámci programu International Ocean Discovery Program čiže medzinárodného programu objavovania oceánu, ktorá sa začala 12. septembra a potrvá 60 dní. Tím sa nalodil na japonskú loď

Chikyu, ktorá je dĺžkou 210 metrov a výtlakom 57 000 ton najväčšou výskumnou loďou na svete. Loď vystrojená vrtnou súpravou dopravila výskumný tím do priestoru oceánskej brázdy Nankai, kde má more hĺbku 4,7 kilometra. Vrtná súprava potom začala vŕtať do dna oceánu vrt, ktorého konečná hĺbka by mala byť 1,2 kilometra pod dnom oceánu. Teplota sa s rastúcou hĺbkou vrtu zvyšuje, a to až do približne 130 ºC . Z vrtu sa v rôznych hĺbkach – a teda pri rôznej teplote – odoberajú jadrá, ktoré vrtuľník odváža do laboratória na pevnine, kde sa zisťuje, či jadro obsahuje živé organizmy. Vedci chcú zistiť, v akej hĺbke a pri akej teplote je hranica výskytu živých organizmov a či je táto hranica čosi ako múr alebo deravý plot.

RM

Ilustrácia JAMSTEC/M. Pekarčíková