Huby pod zákonom

Vzácnym druhom huby rastúcej v teplých listnatých lesoch je hríb kráľovský.

V našej prírode sa stretneme s veľkým počtom najrôznejších druhov húb. Mnohé z nich sú veľmi hojné a hubár sa s nimi stretáva takmer všade, iné sú vzácne a vyskytujú sa len v niektorých oblastiach. Takéto huby je potrebné chrániť.

Možno to mnohých hubárov prekvapí, ale aj v našom právnom systéme je zakotvená ochrana niektorých druhov húb. Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín sa ustanovilo 70 druhov húb, ktorým sa stanovuje stupeň ohrozenia a spoločenská hodnota jednej plodnice.  Laicky povedané, uvedená vyhláška ustanovila 70 druhov húb, ktoré sú chránené, čiže sa nesmú zbierať ani inak poškodzovať. Za zber a poškodenie hrozí priestupcovi pokuta, ktorá je vyjadrená výškou jej spoločenskej hodnoty za jednu plodnicu.

Hríb horký je charakteristický odporne horkou chuťou dužiny.

Výška pokuty je podľa vzácnosti druhu v rozpätí od 23 až do 115 €. Môže sa však zvýšiť až o 300 %, v závislosti od ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia alebo ak ide o druhy, ktoré sa vyskytujú len v jednej alebo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Z tohto dôvodu je preto v záujme každého hubára, aby sa s takýmito chránenými druhmi húb oboznámil a vyvaroval sa protiprávneho konania. Okrem poznania jednotlivých chránených druhov húb je však potrebné vedieť aj to, že zber a poškodzovanie akýchkoľvek húb sú zakázané v chránených územiach. Tu sa huby nesmú zbierať, s výnimkou zberu pre vedecké účely, kde je však potrebná výnimka zo zákona. Predstavme si niektoré druhy chránených húb, s ktorými sa hubár na svojich potulkách môže najčastejšie stretnúť.

Medzi naše najkrajšie hríby patrí hríb purpurový.

Chránené hríby 

Zástupcovia rodu hríb patria k našim najpočetnejším chráneným druhom. Vyhláška ustanovuje 13 druhov chránených hríbov. Hríb kráľovský (Butyriboletus regius) je v niektorých oblastiach známym druhom a hubári sa s ním občas stretávajú. Vyskytuje sa v teplých listnatých vápencových lesoch, kde rastie od júna do septembra. Pomerne ľahko ho môžeme spoznať podľa ružovkastého klobúka a chrómovožltého hlúbika. Patrí medzi jedlé druhy a niektorí hubári ho aj zbierajú, neuvedomujúc si, že ide o chránený druh. Jeho plodnice sú však veľmi často červivé. Mnoho ráz sa mi stalo, že som mladé očistené plodnice nachádzal odhodené v lese, pretože boli veľmi červivé. Je to škoda, pretože každá takáto plodnica mohla v dospelosti vyprodukovať nespočetné množstvo výtrusov, a tak zabezpečiť ďalšie rozširovanie druhu. Spoločenská hodnota jednej plodnice je 46 €.

Vzácny hríb Queletov nájdeme len v niektorých oblastiach.

Medzi naše najkrajšie hríby patrí hríb purpurový (Suillellus rhodoxanthus). Rastie od júna do septembra v teplomilných listnatých lesoch. Jeho dužina po poranení intenzívne modrie. Mnohí hubári si ho často mýlia s hríbom satanským a nezmyselne ho ničia. Hríb purpurový patrí medzi jedovaté druhy. Jeho spoločenská hodnota je 32 €. Zaujímavým druhom je hríb horký (Caloboletus radicans), ktorý nájdeme len zriedkavo. Rovnako ako iné druhy hríbov rastie jednotlivo alebo v menších skupinách najmä v listnatých lesoch. Patrí medzi nejedlé druhy. Jeho dužina má odporne horkú chuť a nepríjemnú vôňu. Jeho spoločenská hodnota je 46 €. Hríb Queletov (Suillellus queletii) je ďalším chráneným hríbom. Nájdeme ho tiež len zriedkavo od mája do októbra. Nápadný je najmä hnedo- až oranžovočerveným zafarbením klobúka. Jeho spoločenská hodnota je 28 €.

Vzácny hríb striebristý je charakteristický striebristým zafarbením klobúka.

Veľmi vzácny je hríb striebristý (Butyriboletus fechtneri), ktorý sa vyskytuje zriedkavo len na niektorých miestach, predovšetkým na vápenatých pôdach v listnatých lesoch. Najmä mladé plodnice majú zaujímavé striebristé zafarbenie klobúka. Jeho spoločenská hodnota je 51 €. Z ďalších chránených druhov spomeňme hríb nádherný (Butyriboletus fuscoroseus) so spoločenskou hodnotou 46 €, hríb príveskatý (Butyriboletus appendiculatus) s hodnotou 32 €, hríb plavý (Hemileccinum impolitum), ktorého zničenie môže hubára stáť 46 €, alebo jeden z našich najvzácnejších hríbov – hríb Dupainov (Suillellus dupainii) so spoločenskou hodnotou 115 €.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Text a foto Ing. Ľubor Čačko

Komentáre