Hyperloop Bratislava – Brno

Hyperloop je definovaný ako najefektívnejšia a ľudsky orientovaná preprava budúcej generácie. Fakulta architektúry (FA STU) v spolupráci so súkromnou medzinárodnou spoločnosťou Hyperloop Transportation Technologies (HTT) spracovala výskum stratégií systému Hyperloop ako akademický program s cieľom nájsť viaceré riešenia dizajnu trasy, mestskej stanice a kapsule pre tento ,,piaty” spôsob dopravy. Pomocou metódy ,,Research by design” mladí architekti a dizajnéri skúmali koncepcie systému Hyperloop na prípadovej štúdii prepojenia Bratislavy a Brna. Tento proces vygeneroval niekoľko alternatív a stratégií medzi dvoma 130 kilometrov vzdialenými mestskými centrami. Úloha pre Bratislavu bola rozdelená do štyroch hlavných kapitol; Stratégia trasy, urbanistická stratégia, návrh stanice, dizajn kapsuly.

Stratégia trasy sa zaoberala základnou typológiou trasovania prepravných kapsúl pre osobnú a nákladnú dopravu, ako dizajnom pylónových konštrukcií určených pre rôzne typy terénu.

Urbanistická stratégia posudzuje cestovanie Hyperloopom v mestskom prostredí Bratislavy a prináša niekoľko realizovateľných konceptov pre stanicu spolu s koncepčnými riešeniami pre existujúce lokálne problémy v týchto lokalitách od tzv. prvej/ poslednej míle.

Návrh stanice sa zaoberal kľúčovými faktormi nového dopravného uzla ako je prepojenie s inými druhmi dopravy v meste, vytvorením zážitku pre cestujúcich, ale aj bezpečnostnou kontrolou pri prestupe. Okrem toho prináša do Bratislavy vízie pre dlhodobo udržateľné riešenia v súvislosti s miestnou kultúrou, aby bola zároveň inšpiráciou aj pre návštevníkov.

Dizajn kapsule prešiel vývojom viacúrovňového dizajnu a riešil návrhy koncepcie priestoru s rôznymi typmi sedadiel, osvetlenia, materiálov i virtuálnych zariadení.

Výsledky spolupráce priniesli viac ako 20 rôznych typov koncepčných návrhov a okrem toho podnety pre zlepšenie interdisciplinárneho výskumno-vzdelávacieho procesu na Fakulte architektúry a jej štyroch ústavov: Ústav dizajnu, Ústav urbanizmu a územného plánovania, Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb a Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. Interakcia medzi akademickou obcou na FA STU a HTT nie je tak len pokrokom v procese vzdelávania a prípravy mladých urbanistov, architektov a dizajnérov, ale aj relevantná výskumná metóda pre budúcnosť inžinierstva a urbanistického dizajnu v oblasti mobility. Súčasťou expozície je aj výskum v oblasti typológie staníc Hyperloopu spracovaný  Mgr. art. Martinom Uhríkom, PhD. a výstava fotografií Mgr. art. Moniky Stacho, ArtD. dokumentujúca výskumno-pracovný proces v celom jeho priebehu.

Slávnostné otvorenie výstavy výsledkov výskumu koncepcie systému Hyperloop na prípadovej štúdii Bratislava – Brno bolo 15.2.2018 o 17:00 na Fakulte architektúry STU v rámci podujatia ,,NOC ARCHITEKTÚRY 2018 winter edition“. Výstava bude v priestoroch FA STU verejnosti prístupná do 28.2.2018.


Výstavu organizuje Fakulta architektúry STU v Bratislave (kurátori: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.) s podporou HTT Slovakia, s.r.o.. Podujatie z verejných zdrojov podporila Nadácia Tatra Banky. Mediálnymi partnermi podujatia sú portál Archinfo.sk, časopis ARCH, a Rádio_FM.

 

Overovanie priestorových možností pre dizajn interiéru kapsule v mierke 1:1 v priestoroch bývalej kotolne FA STU (Autori modelu: Dominik Adámek, Michal Blaško, Jakub Krivulka; Vedúci prác: Mgr. Art. Martin Baláž, ArtD.; Foto: Mgr. Art. Monika Stacho, ArtD.)