IBM Watson for Oncology bude radiť lekárom zo siete nemocníc Svet zdravia pri liečbe pacientov

Sieť nemocníc Svet zdravia oznámila, že bude využívať platformu IBM Watson for Oncology, vďaka ktorej bude poskytovať možnosti liečby nádorových ochorení na základe už overených postupov. Tie budú sprístupnené onkológom zo siete Svet zdravia a pomôžu im liečiť ich pacientov. Systém Watson Oncology bol vytrénovaný špecializovanými onkológmi z centra pre liečbu nádorových ochorení Memorial Sloan Kettering v USA. Spolu 10 nemocníc Sveta zdravia bude prvými v regióne strednej a východnej Európy, ktoré budú už v priebehu marca využívať platformu Watson for Oncology. Platforma bude rovnako k dispozícii aj lekárom sesterskej siete nemocníc EMC Instytut Medyczny v Poľsku.

Podľa Národného onkologického ústavu v Bratislave je Slovensko krajinou s vysokým počtom mužov postihnutých rakovinou hrubého čreva alebo konečníka. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom úmrtí mužov na rakovinu v Európe. Okrem ozdravovania slovenských nemocníc sa čoraz viac sústreďujeme na zavádzanie nových inovácií, ktoré pre našich pacientov zvyšujú kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Aj preto sme sa rozhodli spojiť našich špičkových lekárov s najmodernejšími technológiami, ktoré doteraz v strednej Európe neboli využívané. Keďže umelá inteligencia bude v budúcnosti hrať v medicíne významnú rolu, chceme byť pri jej zavádzaní do praxe od samotného začiatku, povedal Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia.

Platformu Watson for Oncology už využíva 31 nemocníc po celom svete vrátane Spojených štátov amerických, Ázie a Európy. Táto platforma poskytuje onkológom informácie, ktoré im pomôžu zvoliť vhodnú liečbu nádorových ochorení na základe už overených postupov. Vychádzajú z analýzy obrovského množstva medicínskych dát, ktoré potom pomáhajú identifikovať individualizované liečebné postupy, ako aj škálovateľný prístup k expertíze z oblasti onkológie. Zdrojom platformy Watson for Oncology je viac ako 300 lekárskych periodík, vyše 200 učebníc a takmer 15 miliónov strán odborného textu, ktoré onkológom poskytujú informácie o rôznych možnostiach liečby, a ktoré môžu onkológovia zvážiť pri samotnej liečbe. Onkológom tiež poskytuje informácie o možnostiach nasadenia rôznych liekov. Watson for Oncology vytvára aj poradie možností liečby nádorových ochorení na základe už overených postupov, pričom odkazuje na preverené odborné štúdie a klinické postupy.

„Unikátne schopnosti kognitívnych technológií môžu lekárov odbremeniť od informačnej presýtenosti, keď hľadajú overené postupy liečby. Zároveň im tieto jedinečné schopnosti umožnia využívať niekoľkonásobne väčšie objemy dát, ako bolo možné doteraz, a pomôže im identifikovať najvhodnejšiu možnosť liečby pre pacientov,“  hovorí Matej Adam, manažér divízie IBM Watson Health.

Platforma Watson for Oncology zabezpečí onkológom zo siete nemocníc Svet zdravia prístup k najnovším relevantným poznatkom z oblasti liečby nádorových ochorení. V súčasnosti pôjde o najčastejšie zhubné nádory, a to prsníka, hrubého čreva, pľúc, žalúdka, vaječníkov a krčka maternice. Postupne budú pribúdať aj ďalšie typy rakoviny.

Nikto z lekárov nedokáže sledovať všetky výsledky najnovších klinických štúdií pri všetkých nádoroch, ktoré pribúdajú enormnou rýchlosťou. Často môže preto vzniknúť pochybnosť, či zvolený liečebný postup je adekvátny. Tento inovatívny prístup nám umožní zvoliť optimálnu liečebnú alternatívu, pričom u daného pacienta dokonca zohľadní jeho osobné špecifiká. Okrem stupňa pokročilosti nádoru alebo miery jeho zhubnosti berie ohľad aj na pridružené iné ochorenia, napríklad srdca, obličiek a podobne. Systém Watson pritom používa liečebné postupy, ktoré neustále inovuje podľa najnovších poznatkov, vysvetlil MUDr. Radovan Barilla, PhD., hlavný lekár pre onkológiu siete nemocníc Svet zdravia.

Nový systém budú využívať na onkologických pracoviskách desiatich nemocníc v rámci siete Svet zdravia (Michalovce, Spišská Nová Ves, Vranov nad Topľou, Svidník, Trebišov, Humenné, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Galanta a Banská Bystrica). Spustený bude v marci 2017. V priebehu mesiaca ho nainštalujú aj na obdobných pracoviskách v sesterskej nemocničnej sieti v Poľsku.