Iné ako ostatné

Orchidey sú známe pomerne častým výskytom najrozličnejších abnormít. Najčastejšie sa prejavujú rôznymi farebnými mutáciami alebo odchýlkami v stavbe kvetu a vo vegetatívnych častiach rastlín. 

Niektoré z odlišností sú dedičné. Znamená to, že orchidey sa normálne rozmnožujú a ich abnormity môžeme pozorovať dlhodobo. Výskyt iných je skôr ovplyvnený bezprostredným pôsobením okolia. S takýmito odchýlkami sa najčastejšie stretávame v jednej sezóne, prípadne niekoľko rokov po sebe, pokým rastlina neodumrie. Pri niektorých druhoch sú tieto odchýlky pomerne vzácne. Najčastejšie sa s nimi môžeme stretnúť v rodoch vstavač (Orchis), vstavačovec (Dactylorhiza), hmyzovník (Ophrys), päťprstnica (Gymnadenia) a vemenník (Platanthera).

Zmeny zafarbenia kvetov

Najčastejšou a najnápadnejšou odchýlkou je čiastočná alebo úplná strata kvetných farbív. Tento jav, nazývaný ako apochrómia, je zapríčinený nefunkčnosťou niektorých génov zodpovedných za tvorbu rastlinných farbív.

V prírode sa preto najčastejšie môžeme stretnúť s bielo kvitnúcimi rastlinami, ktoré sú inak normálne zafarbené. Zriedkavejšie nájdeme rastliny, pri ktorých dochádza len k čiastočnému zablokovaniu farbív, pričom výsledkom je absencia farebných škvŕn alebo kresby pysku. Výsledné zafarbenie kvetov mnohých orchideí však nespôsobuje len jeden typ farbiva. Ide o navzájom sa kombinujúce dva typy flavonoidných farbív – antokyánov a flavónov, ktoré sa môžu kombinovať aj s chlorofylom. Úplná strata farbív sa pri týchto rastlinách vyskytuje len veľmi vzácne. Konečné zafarbenie takéhoto kvetu závisí od typu farbiva, ktoré v danej rastline absentuje. Napríklad pri niektorých druhoch rodu Ophrys vzácne nachádzame rastliny, ktoré stratou farbiva – antokyánu – vytvorili zaujímavé žltozeleno zafarbené kvety. Vzácne sú aj bezchlorofylové rastliny so žltkastým až bielym zafarbením listov a byle. Opakom apochrómie je hyperchrómia – nadmerná tvorba farbív, ktorá sa však pri orchideách vyskytuje podstatne vzácnejšie. Pri hyperchrómnych rastlinách sa stretávame s nahromadením farbív, čoho dôsledkom sú jedince s extrémne sýto zafarbenými kvetmi a pri druhoch so škvrnitými listami aj s celoplošným zafarbením lícnej časti listov. S takýmito rastlinami sa najčastejšie môžeme stretnúť pri rodoch Dactylorhiza a Orchis.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Text a foto Ľubor Čačko